Art. 36 vragen

Hoe zit het met 'bed, bad & brood' in Vlaardingen?!

Vragen ex art 36 RvO: Bed, bad en brood –Vervolg-

Vlaardingen, 8 mei 2015

Geacht college,

Op 23 januari 2015 stelde onze fractie vragen naar aanleiding van Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde

asielzoekers. U heeft ons daar op 10 februari jl. antwoorden opgegeven (Briefnummer: 1020508).

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in de Tweede Kamer veel commotie is ontstaan door het coalitie akkoord van de

PvdA en de VVD dat gaat over Bed, bad en brood. Steeds meer gemeenten in ons land zijn niet van plan te stoppen

met de opvang van afgewezen asielzoekers.

De ene na de andere gemeente verzet zich tegen dit onderdeel van het coalitieakkoord over de opvang van illegale

vreemdelingen.

Voorbeelden zijn Rotterdam, Leiden, Arnhem, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Groningen.

Het kabinet wil minimale opvang bieden in vijf grote steden en in het Groningse Ter Apel.

Het is een illusie dat alle vluchtelingen binnen een paar weken kunnen terugkeren naar hun eigen land.

Er zijn nu eenmaal veel landen die deze vluchtelingen niet accepteren of waar het onmogelijk is door oorlogsgeweld. Deze

mensen verdienen in Nederland gewoon een fatsoenlijke opvang. De gemeente heeft een zorgplicht via de WMO.

Daarom moeten gemeenten de vrijheid houden om hulp te bieden. Om effectieve begeleiding richting terugkeer te

kunnen geven, moeten gemeenten juist gecompenseerd worden voor de kosten die ze daarin maken. De dreigende

toon vanuit het Kabinet richting gemeenten doet geen recht aan de inzet van gemeenten. We roepen u als college

op om bezwaar te maken bij zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als het kabinet en door te gaan met

de opvang.

In dit kader willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Speelt deze vraag ook in Vlaardingen?

2. Zo ja, wat is opstelling van het College in deze kwestie?

3. Bent u met de ChristenUnie/SGP-fractie eens dat wij ons moeten aansluiten bij bijvoorbeeld de gemeente

Rotterdam : “Bij ons slaapt niemand op straat”.

4. Zo, ja wat gaat u hiertoe ondernemen?

5. Zo, nee wat is uw afweging om dit niet te doen?

6. Bent u bereid bezwaar te maken bij zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als het kabinet?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Michiel Hoogenboom

Raadslid ChristenUnie-SGP Vlaardingen