Persbericht

Herinrichting/afsluiting Westhavenplaats

Naar aanleiding van onze motie over de afsluiting van de Westhavenplaats , die op 14 febr. jl door een ruime meerderheid van de raad was aangenomen, hebben wij deze maand een raadsmemo ontvangen van het Vlaardingse College.

De CU/SGP-fractie is van mening dat gezien de vele onrust die heerst over deze afsluiting, er binnen de verkeerstechnische en de huidige financiele mogelijkheden een oplossing is gevonden, waarbij de veiligheid binnen het gebied gewaarborgd blijft, maar waar wel de mogelijkheid is ontstaan om in het winterseizoen toch over de Westhavenplaats te mogen rijden. Dus niet alleen meer om te laden en te lossen maar voor iedereen die dat wenst; wel blijft -voor de verkeersveiligheid- het pollersysteem hierbij actief. 

Gezien de huidige situatie, lijkt dit voor dit moment de maximaal haalbare oplossing. Wel zal de ChristenUnie/SGP de toegezegde evaluatie (na een jaar) scherp analyseren, of de herinrichting van de Westhavenplaats inderdaad voldoet en recht doet aan allle belangen binnen de Vlaardingen.