Art. 36 vragen

Gevolgen rijksbezuinigingen basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in Vlaardingen.

Geacht College,

De ChristenUnie/SGP-fractie maakt zich grote zorgen over de voorgenomen rijksbezuinigingen in het (speciaal, voortgezet en basis) onderwijs. Wij vinden goed onderwijs voor alle Vlaardingse kinderen van het grootste belang. Het is een voorwaarde voor onze jeugd om zich succesvol te kunnen ontplooien in de samenleving. Succesvolle deelname aan de samenleving begint op school.

Het onderwijs heeft al eerder rijksbezuinigingen moeten doorvoeren, namelijk de in 2010 aangekondigde bezuinigingen op bestuur en management (€ 90 miljoen) en de zgn. groeiregeling (€ 45 miljoen), in totaal € 135 miljoen. Nu komende daar de recent aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs van ruim € 300 miljoen in 2013 bovenop. De gemeenten krijgen in dit kader daarnaast ook te maken met een bezuiniging van € 300 miljoen op (jeugd)zorg.

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 maart 2011

Vragen ex art 36 RvO:
Gevolgen rijksbezuinigingen basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in Vlaardingen.


Geacht College,

De ChristenUnie/SGP-fractie maakt zich grote zorgen over de voorgenomen rijksbezuinigingen in het (speciaal, voortgezet en basis) onderwijs. Wij vinden goed onderwijs voor alle Vlaardingse kinderen van het grootste belang. Het is een voorwaarde voor onze jeugd om zich succesvol te kunnen ontplooien in de samenleving. Succesvolle deelname aan de samenleving begint op school.

Het onderwijs heeft al eerder rijksbezuinigingen moeten doorvoeren, namelijk de in 2010 aangekondigde bezuinigingen op bestuur en management (€ 90 miljoen) en de zgn. groeiregeling (€ 45 miljoen), in totaal € 135 miljoen. Nu komende daar de recent aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs van ruim € 300 miljoen in 2013 bovenop. De gemeenten krijgen in dit kader daarnaast ook te maken met een bezuiniging van € 300 miljoen op (jeugd)zorg.

In deze context stellen wij u de volgende vragen:

  1. Leiden de voorgenomen bezuinigingen naar het oordeel van het College ook tot substantiële problemen voor het Vlaardingse (basis-, speciaal- en voortgezet) onderwijs?
  2. Is er momenteel en in de toekomst sprake van ontslag voor leraren, groepsleerkrachten, ambulante begeleiders en/of ondersteunend personeel in Vlaardingen?
  3. Voorziet het College ook gevolgen voor de kwaliteit van het Vlaardingse onderwijs, bijv. in de vorm van grotere klassen, minder extra begeleiding voor kwetsbare leerlingen, of vermindering van bepaalde onderwijsvoorzieningen?
  4. Voert het College reeds overleg met het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs over de voorgenomen bezuinigingen?
  5. Bent u bereid om Minister Van Bijsterveldt en de leden van de Vaste TweedeKamer Kamercommissie een brandbrief te sturen, waarin voorbeelden worden gegeven van de gevolgen in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in Vlaardingen1?


Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer