Art. 36 vragen

Gevolgen aanbesteding regiotaxi Waterweg

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 31 januari 2013

Vragen ex art 36 RvO:
Gevolgen aanbesteding Regiotaxi Waterweg door ROGplus

Geacht College,

De afgelopen 3 weken van januari heeft de ChristenUnie/SGP-fractie plotseling een explosief aantal klachten ontvangen van de gebruikers van de Regiotaxi Waterweg .
Zoals u weet, maken zo’n 8.000 inwoners uit de Waterweggemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, regelmatig gebruik van het aanvullend openbaar vervoer (vervoer van deur tot deur) of wel de Regiotaxi Waterweg. Onze vraag was daarom direct, waar komen in 2013 opeens deze klachten vandaan, wat is hier de reden van?

Uit navraag blijkt dat het contract van de ROGplus met de Connexxion TaxiServices per 31 december 2012 (na 18 jaar dienstverlening) is opgezegd en dat op 1 januari 2013 het vervoer wordt verzorgd door ZCN Totaal vervoer (uitgevoerd door de taxi’s en taxibussen van BIOS Personenvervoer). Dit als gevolg van de wettelijk verplichting voor het ROGplus om via een aaanbestedingsprocedure op zoek te gaan naar een andere vervoerder.

De Top 3 ontvangen klachten:
1. Niet op tijd op de afgesproken tijd aanwezig;
2. Chauffeurs, die niet uit de taxi komen om een slecht ter been zijnde gebruiker naar de taxi te helpen;
3. Onnodig lange routes rijden.

Hoewel onze fractie natuurlijk niet alle klachten kan beoordelen op gegrondheid en wij begrip hebben voor enige overgangsperikelen, willen wij u in deze context graag de volgende vragen stellen.

1) Hebben ook u signalen bereikt dat vanaf 1 januari 2013 het aantal klachten over het vervoer per Regiotaxi flink is toegenomen?
2) Is de overgang van het aanvullend openbaar vervoer van Connexxion naar BIOS voldoende gecommuniceerd naar de verschillende doelgroepen? Zo ja, waar en wanneer?
3) Op welke criteria is de nieuwe vervoerder geselecteerd, en is daarbij naast de “prijs” ook gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening?
Zo ja, wat zijn deze kwaliteitseisen dan en hoe wordt deze kwaliteit dan gemonitord?
4) Is er voor de gebruikers ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen over het geleverde vervoer en heeft het ROGplus cq. gemeente inzicht in het aantal en de aard van deze klachten? Is er in het contract met de nieuwe vervoerder ook een soort bonus/malus-regeling opgenomen terzake van bijvoorbeeld overschrijding van een bepaald aantal klachten?
5) Met de komst van de nieuwe vervoerder is de ritprijs niet meer gebaseerd op het aantal gereden zones, maar op het aantal kilometers tussen vertrekpunt en bestemming, heeft deze wijze van berekening nog financiële consequenties voor de gebruiker? En mag de vervoerder zelf de tarieven bepalen?

Tenslotte nog een vraag in een wat bredere context. Bij het zoeken op de gemeentelijke website www.vlaardingen.nl is het voor gebruikers zeer lastig informatie over dit onderwerp te vinden. Doordat belangrijke onderwerpen versnipperd op de website geplaatst staan, is sowieso alle informatie over beschikbare voorzieningen voor senioren niet erg toegankelijk op gemeentewebsite. Daarom nog een laatste vraag/suggestie.

6) Is het mogelijk om net als bijvoorbeeld de doelgroep “kinderen, jongeren en gezin” een aparte plek in te richten voor onze senioren, zodat ook zij op een gemakkelijke wijze de voor hun belangrijke informatie kunnen terug vinden?


Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

 

Esther Heijndijk – Van der Veer