Persbericht

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: Opnieuw Samenwerking ChristenUnie en SGP in Vlaardingen

De besturen van de Kiesverenigingen van de ChristenUnie en de SGP te Vlaardingen hebben –na goedkeuring van de komende ledenvergaderingen-  besloten hun al lang bestaande samenwerking ook voor de nieuwe raadsperiode 2014-2018 voort te zetten. Het doel is en blijft de gemeenschappelijke uitgangspunten te bundelen. Dit wat betreft principiële als praktische onderwerpen die veel Vlaardingers bezighouden. Als lijsttrekker wordt Esther Heijndijk- van der Veer voorgedragen. Zij is op dit moment fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP en lid van de ChristenUnie. Op de 2e plaats komt Erik van Pienbroek, op dit moment steunraadslid voor de fractie en lid van de SGP. Ruud van Harten (ChristenUnie) is wethouder in het huidige college van B&W en beheert o.a. de  portefeuille Financiën. Hij is wethouderskandidaat als de ChristenUnie/SGP opnieuw tot het college mag toetreden.

De besturen hebben groot vertrouwen in Esther, Erik en Ruud. Zij zijn volledig  ingewerkt,  deskundig op vele beleidsterreinen en zeer gemotiveerd om hun politieke activiteiten voor alle Vlaardingers  voort  te zetten.  

Bij de vorige verkiezingen in 2010 werden bijna 3 zetels behaald. De ChristenUnie/SGP  hoopt straks op DV 19 maart 2014 deze 3 zetels daadwerkelijk te mogen verkrijgen!

Vlaardingen, 13 september 2013 

Website: www.christenunie-sgpvlaardingen.nl

Twitter: @CU_SGP_VLD