Persbericht

Fractieruimte van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen krijgt de naam 'Areopagus'

Onze nieuwe fractieruimte 'Areopagus'

De ChristenUnie/SGP Vlaardingen maakt al geruime tijd gebruik van haar nieuwe fractieruimte. Net als de andere gemeenteraadsfracties mochten we onze ruimte een eigen naam geven. 

Als ChristenUnie/SGP Vlaardingen hebben we gekozen voor de naam 'Areopagus'. Deze naam verdient uiteraard een nadere uitleg:

De naam 'Areopagus' spreekt ons op 2 manieren aan:

1) Het was de plaats (berg) in Athene waar de beslissingen vielen, zowel bestuurlijk is gerechtelijk. Ook kwamen de filosofen en wijsgeren hier samen om te zien of men iets nieuws kon vertellen.

2) De apostel Paulus heeft hier op de rots een bekende toespraak gehouden (zie: Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 17). Hij kwam de aanwezigen vertellen wie de 'onbekende God' was waar in Athene een tempel voor opgericht was.

Dit is gebeurd in de beginfase van de verspreiding van het Christendom in Europa.

Met deze naam refereren we aan het feit dat wij op de plaats zijn waar de stad bestuurd wordt en waar voorheen ook recht werd gesproken, vrouwe Justitia staat immers nog te pronken op het dak.

Maar ook het gevoel dat wij  een visie hebben die op veel vlakken afwijkt van de visie van de andere aanwezigen in de zaal. De ChristenUnie/SGP Vlaardingen laat zich in het politieke handelen leiden door de normen en waarden van de Bijbel, die inmiddels voor veel mensen een Boek is over een 'onbekende God'.