Art. 36 vragen

Fietsbuis Blankenburgtunnel

Aan college van B&W Vlaardingen Vlaardingen, 14 juli 2014

Betreft art. 36 vragen RvO: Fiets verbinding Blankenburgtunnel.

Geacht college,

Zaterdag 12 juli stond er een artikel in het Algemeen Dagblad editie Waterweg naar aanleiding van een besluit over de fietstunnel in de Blankenburgtunnel." title="<--break-->" class="wysiwyg-break drupal-content mceItem" data-mce-src="/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif">

In het artikel wordt er melding gemaakt dat een eventuele langzaam verkeer of fietsbuis bij de Blankenburgtunnel niet gerealiseerd zal worden vanwege te hoge kosten.
De gemeente Vlaardingen, Maassluis, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland zouden dit besloten hebben. Minister Schultz –Van Hagen heeft aangegeven wanneer de regio gemeenten een buis voor langzaam verkeer willen dat die gemeenten dit dan ook zelf moeten betalen omdat het plan hier niet in voorziet.

De ChristenUnie/SGP fractie heeft vaker aandacht gevraagd voor het langzame verkeer rondom de plannen van de Blankenburgtunnel en blijft aandacht vragen voor met name de fietser.
Een goede oeververbinding aan de Waterweg is belangrijk voor recreatie, toerisme en het woon/werkverkeer per fiets in de regio.

Naar aanleiding van het genoemd krantartikel wil de ChristenUnie/SGP zekerheid hebben van een goede oeververbinding voor langzaam verkeer aan de Nieuwe Waterweg op langere termijn.
De ChristenUnie/SGP fractie vreest er bovendien voor dat de veerverbinding Maassluis / Rozenburg op termijn zal komen te vervallen omdat die in de huidige omvang niet meer rendabel zal zijn voor autoverkeer door realisatie van de Blankenburgtunnel.
De ChristenUnie/SGP fractie ziet graag gewaarborgd dat er een (veer) verbinding behouden zal blijven voor langzaam verkeer ook na realisatie van de Blankenburgtunnel.

Binnen deze context willen wij de volgende vragen stellen.

 1. Heeft het college kennis genomen van het boven genoemde krant artikel (A.D. editie Waterweg 12-07-14)?

 2. Klopt het geschetste beeld in het artikel voor wat betreft het niet door gaan van de fietstunnel bij de

  plannen voor de Blankenburgtunnel?

 3. Klopt het geschetste beeld in het artikel voor wat betreft het besluit van o.a. de gemeente Vlaardingen in

  bovengenoemde artikel?

 4. Onderschrijft het college het belang van een goede oever verbinding voor langzaam verkeer waaronder

  recreanten, toerisme en fietsforensen in de regio.

 5. Wil het college (alleen of in combinatie met gemeente Rotterdam, Maassluis en de provincie Zuid-Holland)

  erop aandringen bij Rijkswaterstaat voor het behoud van een goede oever verbinding op langer termijn door middel van de veerpont Maassluis-Rozenburg?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.