Persbericht

Exploitatievergunning gokhal en pinautomaat

Vlaardingen, 17 november 2012


Betreft: Exploitatievergunning gokhal en pinautomaat

“Tussentijds de regels van het spel veranderen”


Geachte burgemeester,

Afgelopen dinsdag ontvingen wij namens het College van B&W een raadsmemo over de exploitatievergunning voor de gokhal in het voormalige V&D-pand.


In aansluiting op het mailbericht dat u op 14 november jl. van mevrouw Kortleven van GroenLinks heeft ontvangen, het volgende.

Zoals u weet is de ChristenUnie/SGP absoluut TEGEN de komst van een gokhal in Vlaardingen. Jammer genoeg heeft een meerderheid van de raad in 2008 ingestemd met de komst van de gokhal, echter dit gebeurde wel onder strikte voorwaarden.
Eén van deze voorwaarde was, en dat schrijft u zelf ook in de memo, dat er geen pinautomaat in de gokhal aanwezig mocht zijn.

In de toegezonden memo deelt u de raad eenzijdig mede dat u van deze voorwaarde gaat afwijken en een pinautomaat toestaat in de gokhal.

Om verschillende redenen gaat de ChristenUnie/SGP hiermee niet akkoord en is van mening dat u uw eenzijdig genomen beslissing moet intrekken.
De ChristenUnie/SGP is sterk van mening dat het zomaar tussentijds veranderen van de afgesproken spelregels binnen zo’n gevoelig dossier niet gepast is.

Want welke afspraken bent u nog meer voornemens om niet na te komen? Toch zeker niet de afspraak dat er alleen dan sprake kan zijn van een gokhal, als ook voor de Bioscoop, de fitness en het Grandcafé daadwerkelijk exploitanten zijn gevonden?
Vooralsnog ziet de ChristenUnie/SGP al wel reclameborden hangen van een gokhalexploitant, maar hebben wij nog geen enkele toezegging zwart op wit van de andere exploitanten van het Leisurecentrum.

Uiteraard zijn wij bereid hierover verder met u van gedachten te wisselen.
Graag wijzen wij u volledigheidshalve er nog op dat, gezien de termijn waarop u de vergunning wil verlenen, wij per omgaande uw reactie tegemoet zien.


Met vriendelijke groet,
ChristenUnie/SGP-fractie

 

Esther Heijndijk - van der Veer
Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP