Persbericht

Erik van Pienbroek in gesprek met minister Schultz

Maandag 13 februari was minister Schultz in Vlaardingen op uitnodiging van de lokale VVD fractie. De minister is op campagne en kwam speciaal naar Vlaardingen om o.a. de door haar gemaakte beleid toe te lichten. Hierbij denken wij als Vlaardingers natuurlijk gelijk aan de Blankenburgtunnel. Een aantal bewoners zijn hierover met de minister in discussie gegaan. Moedig dat de minister hierover met Vlaardingers wilde spreken, ondanks dat zij weet dat haar beslissing veelal negatief leeft in Vlaardingen. Maar het moet gezegd worden, de minister gunde ieder ruim het woord, luisterde goed, en ging met een ieder inhoudelijk in gesprek.

Ons raadslid Erik van Pienbroek kwam om over andere onderwerpen te praten, namelijk over vervoer en dan in het bijzonder het O.V., toename fiets gebruik en het overnachten van (buitenlandse) chauffeurs. De minister ziet goede kansen voor het fiets gebruik en zeker in stedelijk gebied, hierin kunnen we oplossingen vinden om het fileprobleem te bestrijden. Zeker door de toename van het gebruik van de elektrische fiets, en het uitrollen van stedenverbindende snel-fietsroutes.

Wat betreft het overnachten van de chauffeurs, waar Erik van Pienbroek zich al langer mee bezig houd, was hij het niet op alle punten eens met de minister. Volgens de minister is controle op het weekend parkeren en het overnachten in de cabines moeilijk en vergt het veel manuren, daarnaast zijn de cabines goed uitgevoerd. Ons raadslid heeft de minister gewezen op de arbeidsvoorwaarde en de menselijke maat voor de chauffeur en heeft hier een andere gedachte over. Waar beide het wel over eens zijn is dat de meeste chauffeurs uitgebuit worden. Hun werkgevers die hen via een schijnconstructie laten werken op arbeidsvoorwaarden uit lagelonenlanden. De chauffeur krijgt geen vergoeding voor een overnachting met sanitair & maaltijden. Dit onderwerp zal uitgebreider op de agenda moeten komen en vanuit Brussel moet hier werk van gemaakt worden, daar ligt de wortel van het probleem. Dit zal niet de laatste keer zijn dat dit onderwerp door Erik van Pienbriek naar voren wordt gebracht, deze moderne vorm van slavernij is onacceptabel en bovendien mensonterend. Vanuit lokaal niveau bemoeien wij ons ook gewoon met landelijk en Europees politiek.