Persbericht

Ergernis over bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77 bij ChristenUnie/SGP

Komende raadsvergadering wordt de bouw van 9 woningen aan de Zuidbuurt in Vlaardingen, pal naast de tunnelmond van het Blankenburgtracé besproken. Al eerder heeft de ChristenUnie/SGP samen met Groen Links hierover vragen aan het college gesteld. Toen werd ingegaan op het verschil tussen besluitvorming uit 2017 en de nu voorgestelde bestemmingsplanwijziging.

 

De aanloop naar dit besluit is zeer rommelig verlopen. Eerder werd gesproken over het bouwen van drie woningen. Later is er overleg geweest over vier woningen en tijdens de afgelopen commissiebehandeling was er onduidelijkheid of het ging over zeven of acht woningen. Uiteindelijk blijkt het te gaan om negen nieuw te bouwen woningen!

 

Vlaardingen heeft een opdracht om 5200 woningen bij te bouwen. Dit is een grote klus en veel politieke partijen schieten in de stress om maar te bouwen, bouwen, bouwen en keuren bijna blindelings alle bouwplannen goed. Helaas wordt in deze bouwdrift het belang van een landschappelijk gebied en de groene rand om Vlaardingen uit het oog verloren. “Laten wij eerst eens kijken hoe wij de woningvraag binnen de stadsgrenzen kunnen oplossen en daarnaast ook wat we willen beschermen en bewaren” geeft Erik van Pienbroek aan. “De polderranden om Vlaardingen hebben voor onze stad een groter belang dan alleen een economische waarde. Samen met de Broekpolder vormen zij onze groene longen en zijn ze een belangrijk onderkomen voor veel diersoorten. Ook zijn veel partijen blijkbaar hun standpunt over het polderlandschap en de daarbij behorende zichtlijnen kwijtgeraakt, die tijdens de discussie van het Blankenburgtracé heel belangrijk waren”.

 

Tijdens het afgelopen sprekersplein sprak de projectontwikkelaar met drie man in om het belang van dit woningbouwproject toe te lichten. Ook werd aangegeven dat de meeste ingediende bezwaren waren weggenomen en dat de provincie bijna akkoord was.

De ChristenUnie/SGP is dan ook zeer verbaasd over de brief van de projectontwikkelaar om de komende raadsvergadering dit agendapunt niet te behandelen, omdat de provincie wel eens niet akkoord zou kunnen gaan.

“Dit dossier hangt van lelijkheid aan elkaar en het lijkt of er geen regie en samenhang overgebleven is” zegt Erik van Pienbroek geïrriteerd. “Wat ons betreft gaat het inderdaad van de agenda af en deelt het college de raad en de projectontwikkelaar mee dat op de plek van de huidige woningen weer twee nieuwe woningen gebouwd mogen worden”.