Persbericht

Code Rood in de Begroting

Afgelopen donderdag is door de Vlaardingse gemeenteraad de meerjaren begroting voor 2019 tot en met 2022 vastgesteld. In de visie van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen mankeert er een hoop aan deze begroting. Zo is er een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de verantwoordelijke wethouders voor hun eigen portefeuilles. Ook is deze begroting niet het complete overzicht van de ambitites die de raad in haar raadsprogramma heeft vastgesteld. Daarbij is deze begroting een aanslag op de financiële gezondheid van de gemeente, temeer omdat er geen rekening is gehouden met te verwachten tegenvallers. 

De ChristenUnie/SGP had zelf twee amendementen voorbereid, met betrekking tot het Regenboogakkoord en met betrekking tot het museum, deze zijn hieronder bijgevoegd. De motie over het museum bleek tijdens de vergadering niet afdoende finaciële grond te hebben, daarom is besloten deze niet in stemming te laten brengen, maar het amendement van D66 over dit onderwerp te steunen. De motie met betrekking tot het regenboogakkoord is wel in stemming gebracht maar helaas, met 32 stemmen tegen en 3 stemmen voor, verworpen.

Een van de twintig andere amendementen die hier zeker de aandacht verdiend is een amendement ingediend door D66 en mede-ondertekend door BVV, VV2000/Leefbaar, SBV, GroenLinks, CDA, PvdA, AOV, ONS.Vlaardingen en de ChristenUnie/SGP. Dit amendement draagt het college namelijk op haar wettelijke verantwoording te nemen en proactief invulling te geven aan het raadsprogramma en de raad zo goed mogelijk te informeren over alle relevante ontwikkelingen. Dit amendement is met 31 stemmen voor en 4 stemen tegen aangenomen. 

Helaas kon de ChristenUnie/SPG Vlaardingen aan het einde van de avond niet tot de conclusie komen dat de begroting financieel duurzaam is; daarom zagen wij ons genoodzaakt tegen deze begroting in haar huidige vorm te stemmen. Uiteindelijk stemnden 22 raadsleden voor en 13 tegen deze begroting; derhalve is deze aangenomen. Vanzelfsprekend valt er nog meer te zeggen over dit onderwerp, daarover kunt u verder lezen in de het artikel in het Groot Vlaardingen over de begrotin, of vanuit de bijdrage zoals Erik van Pienbroek deze in de raad heeft gehouden, bijde documenten zijn hieronder bijgevoegd. Mocht u verder nog vragen hebben, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met een van onze volksvertegenwoordigers!