Persbericht

ChristenUnie/SGP Vlaardingen vraagt regionaal aandacht voor overnachtende chauffeurs-problematiek

Afgelopen week heeft ChristenUnie/SGP raadslid Erik van Pienbroek in een brief aan verschillende gemeenten in de regio aandacht gevraagd voor de voortdurende problemen die overnachtende chauffeurs in de regio met zich meebrengen. 

Hieronder de verstuurde brief:

Geacht raadslid,

Momenteel zijn de Oost- Europese vrachtwagenchauffeurs een bekend beeld geworden op de snelwegen en parkeerplaatsen in Nederland.

De chauffeur is lang van huis, heeft weinig of geen geld bij zich (of van zijn werkgever gekregen) voor dagelijks levensonderhoud. De chauffeur moet vaak wachten voor hij een nieuwe vracht ergens af kan halen en zoekt logischerwijs een slaapplaats die niets kost. Veelal wordt zo’n slaapplaats gevonden op een openbare parkeerplaats zonder enige voorzieningen in een woongebied, op een bedrijfsterrein of een parkeerplaats langs de snelweg.

Deze openbare parkeerplaatsen zijn niet ingericht op overnachtende chauffeurs en missen daarom ook de nodige voorzieningen als een toilet, afvalbakken en gelegenheid om normaal te kunnen eten.

Dit geeft overlast door bezetting van parkeergelegenheid en onhygiënische overlast wat niet nodig is. 

Vanwege de overlast door deze chauffeurs hebben sommige gemeenten maatregelen genomen waardoor de chauffeurs niet meer binnen de gemeentegrens mogen overnachten. Wanneer dit wel gebeurt kan de gemeente zo nodig handhavend optreden.

Graag zouden wij een goede regionale oplossing vinden waardoor de chauffeurs niet steeds over de regio uitwaaieren en overal overlast veroorzaken. Dit is mogelijk wanneer op juiste locaties voorzieningen worden getroffen, zodat de chauffeur gewoon kan overnachten en zijn ding doen zonder dat de verschillende gemeenten hier overlast van ondervinden.

Te denken valt aan het inrichten van parkeergelegenheid op de juiste plaatsen.

Voor financiering denk ik aan: 

De MRDH, omdat het een regionaal probleem is waar verschillende gemeenten binnen de MRDH overlast van ondervinden. 

Het bedrijfsleven. De Oost-Europese chauffeurs komen hier om de vracht van diverse bedrijven te vervoeren.

Subsidie vanuit Europa. 

Graag verneem ik van u of er binnen uw gemeente ook overlast ervaren wordt door overnachtende Oost-Europese chauffeurs en of u bereid bent om hier samen met ons aandacht voor te vragen binnen de MRDH.

Met vriendelijke groet,

Erik van Pienbroek

Raadslid ChristenUnie/SGP, Vlaardingen

Erik.vanpienbroek@vlaardingen.nl

06-10514630