Art. 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over zwaailichten bij auto's van de Veiligheidsregio

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 26 februari 2016

Betreft: Vragen art. 36 RvO 

Zwaailicht bij auto’s van Veiligheidsregio 

Geacht College van burgemeester en wethouders,

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het artikel “Groene nieuwkomer in jungle van zwaailichtauto’s”, in het Algemeen Dagblad van dinsdag 23 februari 2016.

Na de politie, brandweer, ambulance, bloedbank Sanquin, Takelbedrijven, ProRail, dierenambulances, verkeersregelaars, bergers, weginspecteurs en Rijkswaterstaat krijgen nu ook de veiligheidsregio's hun eigen zwaailichtauto. Het gaat om nieuwe groene voorrangsvoertuigen, zoals auto's en vrachtwagens van de veiligheidsregio's. Achter het stuur zitten ambtenaren die de hulpdiensten aansturen bij een grote brand of een ramp. Met blauw zwaailicht en sirene mogen ze de weg op.

In dit verband willen wij u graag de volgende vragen stellen.

1) Bent u op de hoogte van de komst van deze nieuwe voorrangsvoertuigen met zwaailicht en sirene van de Veiligheidsregio? 

2) Bent u het met ons eens dat inmiddels in Nederland een “jungle van zwaailichtauto’s” aanwezig is?

3) Bent u het met ons eens dat alleen een zwaailicht zou moeten worden toegepast als iets of iemand is in gevaar en er levens moeten worden gered. Maar geldt dit ook voor de groene auto's van de veiligheidsregio? Wat is uw mening hierover?

4) Zou het door de het grote aantal en de diversiteit aan zwaailichtauto’s wel eens zo kunnen zijn

dat het bijzondere ervan afneemt, waardoor de burgers de ernst van de inzet van de sirene lager inschat en daardoor minder aandacht aangeeft, met alle gevolgen van dien?

5) Kunt u ons vertellen wat deze de auto’s de Veiligheidsregio gaan kosten?

6) Is de aanschaf van deze voertuigen in de begroting van de Veiligheidsregio opgenomen en hoeveel moet Vlaardingen hieraan bijdragen?

7) Is gezien de financiële situatie van de Veiligheidsregio vooraf met betrokken gemeenten overleg geweest over nut en noodzaak van de aanschaf van deze voertuigen?

8) Worden, juist gelet op de verkeersveiligheid, alle nieuwe bestuurders van deze groene voertuigen periodiek getraind in het “rijden met zwaailicht” en zo ja, wat zijn de kosten hiervan?

En tenslotte,

9) Zijn er in het verleden grote problemen geweest, welke opgelost worden met de inzet van deze groene voorrangsvoertuigen? M.a.w. welk probleem zijn we eigenlijk aan het oplossen?

De ChristenUnie/SGP-fractie ziet met belangstelling uw beantwoording tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – van der Veer