Art. 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over Hoflaan 43

Betreft vragen over pand Hoflaan 43.

2 maart 2016

Geachte wethouder Hoekstra, beste Arnout,

Vorige week heb ik vernomen dat het pand Hoflaan 43 verkocht is aan een andere ontwikkelaar/beheerder. Dit

levert de huisartsen oponthoud op om het pand te kunnen gebruiken.

Kunt u dit beamen of ontkrachten?

Wanneer dit klopt wilt u dan antwoord op volgende vragen geven.

1. Wat is de reden dat het pand is doorverkocht?

2. Weet u voor welk bedrag het pand verkocht is?

3. Had gemeente Vlaardingen bij doorverkoop geen terugkoop garantie?

4. Weet u welk bedrag hiermee is gemoeid?

5. Gaat het doorverkopen binnen kort termijn niet in tegen de gemaakte afspraken tijdens de verkoop?

6. Kan het gebeuren dat bij doorverkoop de HOED er anders uit komt te zien dan hoe het tijdens verkoop is

voorgedragen?

7. Blijven alle voorwaarde die bij de koopovereenkomst gesteld zijn gelijk bij doorverkoop?

8. Zijn de huisartsen over de nieuwe ontwikkelingen geïnformeerd door Medicentraal?

9. Wat is de reactie van de huisartsen?

10. Levert de verandering de huisartsen vertraging op?

11. Heeft de verandering consequenties voor de voortgang van het project?

Graag verneem ik spoedig uw beantwoording.

Namen de ChristenUnie/SGP fractie,

Erik van Pienbroek