Art. 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over de veiligheid van de parkeerplaats achter de BP aan de Marathonweg

Aan het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

Vlaardingen 03-03-2016

Betreft vragen art. 36 RvO

Veiligheid parkeerplaats Marathonweg achter BP

Geacht College van burgemeester en wethouders,

Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2016 heeft de ChristenUnie/SGP fractie bij agendapunt 6 om extra aandacht gevraagd voor de veiligheid op het parkeerterrein achter de BP aan de Marathonweg. Dit n.a.v. een brief uit de A lijst van een inwoner.

Het parkeerterrein wordt veel gebruikt door ondernemers, die daar hun vrachtwagen of (grote) bestelbus parkeren, omdat ze niet in een woonwijk willen of mogen parkeren. Maar helaas lopen deze ondernemers tegen een hoop misstanden aan op dit parkeerterrein.

Het komt nogal eens voor dat ondernemers gedupeerd worden door een poging tot inbraak of diefstal van spullen uit de cabine of laadruimte. Zelfs de inhoud van een brandstoftank valt onder de gestolen goederen, hetgeen ook nog eens een veiligheidsrisico met zich meebrengt.

Diegenen die regelmatig langs of op het parkeerterrein komen, weten dat lozen van (chemisch) afval ook plaats vindt en er staan ook niet voor niets rattenvangers opgesteld.

Een andere activiteit die mogelijk gebeurt, is het dealen van verboden goederen en naar verluid vind er ook prostitutie plaats op het parkeerterrein.

Niemand wil dat het bovengenoemde plaatsvindt, maar het lijkt erop of men op dit parkeerterrein vrij spel heeft. Dat geeft u ook min of meer aan in uw reactie. Het heeft de aandacht en momenteel wordt er regionaal aan beleid gewerkt. Wat betreft bewaakt parkeren wordt gemeld dat meneer bij bedrijven terecht kan. Maar bij welke bedrijven vertelt de brief helaas niet.

Gezien het bovengenoemde stelt de ChristenUnie/SGP fractie de volgende vragen:

1. Bent u van bovengenoemde misstanden op de hoogte?

2. Weet u hoe vaak er aangifte of melding is gedaan bij de politie van misdrijf of misstanden op dit parkeerterrein?

3. Is als reactie op aangiften of meldingen wel eens extra inzet of surveillance uitgevoerd op het parkeerterrein?

4. Geven bovengenoemde misstanden genoeg reden om extra surveillance op het parkeerterrein te laten uitvoeren?

5. Zou een mobiele camera op het parkeerterrein een goede eerste stap kunnen zijn voor veiligheid op dit terrein?

6. Wanneer geen verbetering van veiligheid en misstanden geboden kan worden, waarom laat u dan het parkeerterrein geopend en geeft u kwaadwillenden de ruimte?

7. Welke alternatieve, afgesloten parkeerterreinen van bedrijven zijn er waar u in uw antwoordbrief aan refereert?

8. Hoe worden deze alternatieve parkeerterreinen onder de aandacht gebracht bij de ondernemers?

De ChristenUnie/SGP ziet met belangstelling uw beantwoording tegemoet.

Met vriendelijke groet namens de ChristenUnie/SGP fractie,

Erik van Pienbroek