Art. 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over de veiligheid en inzet van materiaal tijdens calamiteiten

Vlaardingen, 31 mei 2016
 

Aan burgemeester B. Blase

Betreft artikel 36 vragen over veiligheid en inzet van materiaal tijdens calamiteiten.


Geachte burgemeester, beste Bert.


Vanmiddag werd een deel van de burgers in Vlaardingen weer opgeschrikt door een brand met veel rookontwikkeling. Vanwege het gevaar van het brandende materiaal is er een NL-alert gegeven met oproep tot sluiten van ramen en deuren.

De ChristenUnie/SGP fractie is blij dat dergelijke middelen op een juiste manier ingezet worden waardoor de burgers tijdig gewaarschuwd kunnen worden.

Vanuit de media heeft de ChristenUnie vernomen dat er geen juist blusmiddel in de nabije omgeving aanwezig was, sterker nog, in de gehele regio niet. Er zouden speciale blusmiddelen vanuit Alphen a/d Rijn en zelfs vanuit Nijmegen zijn opgeroepen. Naar onze informatie zou het hier om poederblussers gaan.


Hier willen wij u graag een aantal vragen over stellen.


1. Met een NL-alert worden bewoners gewaarschuwd en opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Hierdoor worden de bewoners zo min mogelijk blootgesteld aan de schadelijke stoffen. Is het dan juist niet vreemd dat er speciale (poeder)blusmiddelen vanuit een andere regio en zelfs vanaf de Duitse grens naar Vlaardingen moeten worden getransporteerd?

2. Naar welk gebied is het NL-alert verzonden?

3. Hoe kan het dat bewoners op verschillende tijdstippen met minuten verschil het bericht hebben ontvangen?

4. Zijn de scholen in het gebied ook gewaarschuwd en wat is de strekking van de waarschuwing geweest?

5. Hoe lang heeft het geduurd na de melding voordat het juiste blusmiddel aanwezig was?

6. Lopen de burgers van Vlaardingen niet onnodig extra risico omdat het juiste blusmiddel niet op korter afstand aanwezig was?

7. Vlaardingen ligt in een regio omringd met veel zware industrie en verwerking van grondstoffen. Hoe kan het dat een dergelijk blusmiddel niet op korte afstand aanwezig is?

8. Bedrijven hebben de plicht om te melden welke stoffen zij verwerken. Waarom wordt er dan in de regio geen rekening gehouden om de juiste blusmiddelen in de nabijheid te hebben?

9. Vindt u ook dit deze situatie een oproep is aan de veiligheidsregio om nog eens scherper naar de afstemming van het materieel te kijken zodat er een adequaat inzet gedaan kan worden.

10. Hoe kan het zijn dat er in onze de regio waar naar wij aannemen meerdere bedrijven met mangaan werken geen juist blusmiddel aanwezig is bij de brandweer of bedrijfsbrandweer?

11. Wat gaat u er aan doen om de ongerustheid van bewoners weg te nemen zodat zij er op kunnen vertrouwen dat zij niet onnodig blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen door het ontbreken van de juiste middelen?


De ChristenUnie/SGP ziet uw antwoorden graag zo snel mogelijk tegemoet.


Namens ChristenUnie/SGP Vlaardingen

Erik van Pienbroek