Persbericht

ChristenUnie/SGP Vlaardingen pleit voor het behoud van Omroep Wetering voor Vlaardingen

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2015 heeft ChristenUnie/SGP Vlaardingen-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom gepleit voor het behoud van Omroep Wetering. 

Aan de samenwerking tussen Omroep Vlaardingen en Omroep Wetering lijkt na 30 jaar een einde te komen. De ChristenUnie/SGP Vlaardingen ziet dit graag anders. 

Hieronder de spreektekst van Michiel Hoogenboom:

Voorzitter,

De meeste van u zullen de Amateur omroep Wetering wel kennen, dit is een enthousiaste groep vrijwilligers die al meer dan 30 jaar radio maakt in goede samenwerking met Omroep Vlaardingen. Zij maken hun eigen programma's, maatschappelijk betrokken- en Christelijke programma's, maar zenden uit via Omroep Vlaardingen.

 

Het bestuur van omroep Vlaardingen vindt het ongewenst dat Omroep Wetering als omroep binnen een omroep, met eigen sponsors en reclame-/sponsoruitingen werkt. Het bestuur van Omroep Vlaardingen wil als één omroep naar buiten treden. Omroep Wetering biedt aan Omroep Vlaardingen programma's aan, maar helaas is met het door het bestuur van omroep Vlaardingen genomen besluit een grote vermindering in uitzenduren voor omroep wetering gekomen.

 

Voorzitter, op dit moment heeft Omroep Wetering acht uur per week zendtijd aangeboden gekregen van ....... Radio Schiedam!

 

Eind oktober zal er een gesprek zijn tussen Omroep Wetering en Omroep Vlaardingen. De ChristenUnie-SGP vraagt de wethouder dan ook om hier een bijdrage in te leveren, laten we zeggen als een soort mediator.

 

In de afgelopen 30 jaar hebben beide omroepen lief en leed gedeeld en veel voor elkaar gedaan. Wij hopen van harte dat de ontstane situatie tussen beide organisaties binnenkort tot een bevredigende oplossing zal leiden die recht doet aan meer dan 30 jaar samenwerking.

 

Ik dank u wel.