Art. 36 vragen

ChristenUnie/SGP stelt vragen over geluidshinder aan de Korhoenlaan

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 oktober 2015

Vragen ex art. 36 RVO:

Geluidshinder wooncomplex “De Kievit” Korhoenlaan

Geachte College,

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij bewoners van het wooncomplex “De Kievit” aan de Korhoenlaan. Het gesprek was naar aanleiding van de mogelijke ontsluiting van het sportpark op de A4. Maar ook de geluidshinder, die de bewoners in huis ervaren, was onderwerp van gesprek.

De bewoners hadden aangegeven, dat zij behoorlijk geluidshinder ondervinden van de Korhoenlaan. Mijn gedachte was dat het wel mee zou vallen met die geluidshinder bij een woning van ongeveer 6 jaar oud aan een doorgaande weg. Het tegendeel is echter het geval.

De geluidshinder wordt veroorzaakt door auto’s en brommers/scooters, die gebruik maken van de Korhoenlaan.

De gevel van het wooncomplex staat dicht bij de weg en de woningen hebben een uitpandig balkon, dat nog dichter bij de straat komt. Tussen de flat en de straat bevindt zich alleen een fietspad en een grasstrook. De woonlagen beginnen pas vanaf de eerste etage.

Volgens de bewoners stond bij verkoop vermeld dat er bosschages en bomen geplant zouden worden tussen de straat en het wooncomplex. Die zijn er echter niet. Dit maakt dat het geluid ongehinderd tegen de gevel van het complex komt en naar mijn menig blijft hangen of echoot in het balkon. Op het balkon wordt het geluid heel sterk ervaren en met mooi weer buiten zitten is geen plezier.

Ook de verkeersdruk op de Korhoenlaan is toegenomen nadat er aanpassingen zijn gedaan aan de afslagen op de A20. Hierdoor komt er meer verkeer vanaf afslag Schiedam en dit gaat via de Korhoenlaan de Holy in.

Door de mooie rechte en ruime weg wordt de Korhoenlaan ook als racebaan gebruikt (wat op meerdere wegen in Vlaardingen voorkomt) en nog meer geluidsoverlast met zich meebrengt.

Graag wil ik u volgende vragen stellen en hoop dat u de bewoners kunt helpen aan meer wooncomfort, dat verwacht mag worden bij een woning van 6 jaar oud.

1. Klopt het dat destijds aan toekomstige bewoners is gecommuniceerd dat er bosschages en bomen geplant zouden worden voor het complex?

2. Zou u een geluidmeting willen uitvoeren bij het complex om te weten wat de geluidsbelasting aan de gevel is?

3. Wilt u meten wat de geluidsbelasting op het balkon bij de bewoners is?

4. Wilt u ook in de woning laten meten wat de geluidbelasting bij zowel een gesloten als een geopende pui is?

5. Zou het planten van lage bosschages en bomen tussen de straat en het complex de geluidshinder aanzienlijk kunnen verminderen?

6. Bent u bereid, als dit planten inderdaad zou leiden tot vermindering van de geluidshinder, om hieraan uitvoering te geven?

Pagina 2 van 2

7. Naar wat wij vernomen hebben is het aangebrachte asfalt op de Korhoenlaan geluid reducerend. Hoeveel jaar wordt er gegarandeerd dat zo´n asfalt laag zijn reducerende werking behoudt?

8. Kunnen er aan de Korhoenlaan snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden?

9. Voert de politie wel eens snelheidsmeting uit op de Korhoenlaan? Zijn daar resultaten van bekend?

Graag zie ik uw antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Erik van Pienbroek