Persbericht

'ChristenUnie trekt aan de bel over wildparkerende vrachtwagenchauffeurs'

Nadat ChristenUnie/SGP Vlaardingen brieven had verstuurd aan de ChristenUnie/SGP-fracties van Provinciale Staten, Tweede Kamer en het Europese Parlement, heeft Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie) schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur & Milieu.

Hieronder het persbericht:

 

De ChristenUnie wil dat er een oplossing komt voor de wildparkerende vrachtwagenchauffeurs langs de A20. Door het verdwijnen van parkeercapaciteit door de realisatie van de Blankenburgtunnel en de doortrekking van de A15, parkeren veel chauffeurs op plekken die daarvoor niet bedoeld zijn. Dik-Faber: ,,Dit zorgt voor veel overlast van overnachtende vrachtwagenchauffeurs bij onder andere twee tankstations langs de A20 bij Vlaardingen. De overheid moet zorgen voor parkeervoorzieningen. Anders verplaatst het probleem zich.”

 

Rijkswaterstaat heeft plannen om de capaciteit voor langparkeren langs het hoofdwegennet drastisch terug te schroeven en stelt dat regionale overheden hier een oplossing voor moeten vinden. Dik-Faber: ,,Mij bereiken signalen dat de twee huidige overbelaste verzorgingsplaatsen Aalkeet en Rijskade langs de A20 zullen worden opgeheven. Ik ben bang dat de chauffeurs die daar momenteel parkeren, vervolgens in de regio Vlaardingen en het Westland gaan parkeren en daar voor meer overlast zullen gaan zorgen. Dat is onwenselijk. Langs de A20 moet voor een alternatief gezorgd worden voor deze verzorgingsplaatsen, zodat de overlast in Vlaardingen niet wordt uitgebreid maar juist beperkt.”

 

Rustplaatsen

De rij- en rusttijden voor chauffeurs zijn nodig in het kader van verkeersveiligheid. Dik-Faber: ,,Het is dan wel belangrijk dat er voldoende parkeervoorzieningen zijn om daadwerkelijk pauze te kunnen houden. De overheid heeft een verantwoordelijkheid in het realiseren van sobere gratis parkeervoorzieningen voor de nacht en het weekend langs het Rijkswegennet voor chauffeurs. Dit is ook nodig om te voorkomen dat deze overnachtende chauffeurs parkeren in de bebouwde kom.”

 

Overlast

Sinds 2012 heeft de regio Rotterdam te kampen met overlast van wildkamperende vrachtwagenchauffeurs. De chauffeurs zoeken elkaar ’s avonds op wanneer ze vrij zijn, moeten overnachten of wachten op een rit. Veel gemeenten in de regio ondervinden hiervan overlast op hygiënisch gebied door het achterblijven van afval en uitwerpselen. Het bedrijfsleven heeft hinder van deze overnachtende chauffeurs omdat de openbare parkeerplaatsen op de bedrijfs- en industrieterreinen door hen bezet worden.

Vragen:

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over wildparkerende vrachtwagenchauffeurs langs de A20 en het verdwijnen van parkeercapaciteit door de realisatie van de Blankenburgtunnel en de doortrekking van de A15.

 

1.     Kent u het bericht “Trucker vrijuit bij overnachting naast snelweg”?*

2.     Klopt het dat er in de Rotterdamse regio alleen betaalde parkeervoorzieningen voor vrachtwagens zijn voor nacht- en weekendparkeren op de A15 corridor in het Rotterdams havengebied en niet op de A20 corridor richting de haven van Hoek van Holland?

3.     Bent u ermee bekend dat er momenteel veel overlast is van overnachtende vrachtwagenchauffeurs bij twee tankstations langs de A20 bij Vlaardingen en deze chauffeurs niet willen betalen voor de alternatieve parkeervoorzieningen voor langparkeren?

4.     Wanneer wordt het overleg van Rijkswaterstaat met regio, politie en de logistieke sector over deze problemen afgerond?

5.     Deelt u de mening dat de rij- en rusttijden voor chauffeurs van belang zijn in het kader van verkeersveiligheid en dat het daarbij past dat er voldoende parkeervoorzieningen zijn?

6.     Deelt u de mening dat u in een steeds verder internationaliserende transportmarkt een verantwoordelijkheid heeft in het realiseren van sobere gratis parkeervoorzieningen voor de nacht en het weekend langs het Rijkswegennet voor chauffeurs? Deelt u de mening dat dit ook nodig is om te voorkomen dat deze overnachtende chauffeurs parkeren in de bebouwde kom en/of reguliere verzorgingsplaatsen volledig bezetten waardoor andere chauffeurs zich door de volle verzorgingsplaatsen moeilijk kunnen houden aan de rij- en rusttijden?

7.     Klopt het dat Rijkswaterstaat in de concept strategische beheervisie ten aanzien van het parkeren langs Rijkswegen constateert dat er op meerdere locaties sprake is van overbelasting door het langparkeren, maar tegelijkertijd de capaciteit voor langparkeren langs het hoofdwegennet drastisch wil terugschroeven en stelt dat regionale overheden hier een oplossing voor moeten vinden?

8.     Vindt u het terecht dat regionale overheden de parkeerproblemen langs het Rijkswegennet moeten oplossen terwijl deze het gevolg zijn van (de handhaving van) Europees vastgestelde rij- en rusttijden waarin deze regionale overheden geen partij zijn? Bent u bereid de strategische beheervisie op dit punt aan te passen?

9.     Klopt het dat met de komst van de Blankenburgtunnel de twee huidige overbelaste verzorgingsplaatsen Aalkeet en Rijskade langs de A20 zullen worden opgeheven? Deelt u de zorg dat de chauffeurs die daar momenteel parkeren, vervolgens in de regio Vlaardingen en het Westland gaan parkeren en daar voor meer overlast zullen gaan zorgen? Vindt u dat een wenselijke situatie?

10.     Gaat u langs de A20 voor een alternatief zorgen voor deze verzorgingsplaatsen zodat de overlast in Vlaardingen niet wordt uitgebreid maar juist wordt beperkt?

11.     Klopt het dat vanwege de realisatie van de doortrekking van de A15 in Oost-Nederland eveneens parkeercapaciteit verdwijnt, doordat verzorgingsplaats Oudbroeken langs de A12 wordt opgeheven en langs het nieuwe tracé van de A15 geen nieuwe verzorgingsplaatsen zijn voorzien? Deelt u de mening dat langs transportcorridors in Oost-Nederland nu al een structureel tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s bestaat en zo ja op welke manier wilt u dit tekort op gaan lossen?

* http://www.rijnmond.nl/nieuws/29-10-2014/trucker-vrijuit-bij-overnachtin... , 29 oktober 2014