Persbericht

ChristenUnie-SGP Vlaardingen heeft jongste raadslid ooit!

CU-SGP heeft jongste Vlaardingse raadslid ooit!

Ruim twee maanden na de verkiezingen is het bestuur van Vlaardingen rond en de gemeenteraad compleet. Voorafgaand aan de verkiezingen heeft Esther Heijndijk aangegeven haar taken neer te leggen. De positie van fractievoorzitter zal worden overgenomen door Erik van Pienbroek (42 jaar). Erik draait al jaren mee in de politiek in verschillende functies, de afgelopen vier jaar als raadslid en daarvoor als steunraadslid.

Zoals voor de verkiezingen is aangegeven door wethouder Ruud van Harten, zal hij geen plaatsnemen in de raad wanneerer geen plek is voor de ChristenUnie-SGP in het nieuwe College. Ruud verklaarde: “Na de afgelopen verkiezingen ben ik voor de zesde keer verkozen tot raadslid. Een hele eer, maar mijn persoonlijke overtuiging is dat het niet verstandig is om na 7 jaar wethouderschap weer als raadslid te functioneren. Zeker niet als het gaat om dossiers uit mijn portefeuille. Ik geef daarom graag het stokje over aan een nieuwe generatie.“ (Van Harten, 2018)

Wouter de Reus zal de plek van Ruud overnemen. Met zijn 18 jaar is hij het jongste raadslid in de geschiedenis van Vlaardingen. Michiel Hoogenboom (35 jaar) zal als steunraadslid de raadsleden ondersteunen. Met deze mensen zal de ChristenUnie-SGP – samen met de totale fractie – zich de komende 4 jaar in de raad en de raadskamers/commissies inzetten voor Vlaardingen.