Persbericht

'ChristenUnie-SGP Vlaardingen gelooft in een samenleving die niet 7 dagen per week om geld of consumeren draait'

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag (27 november) zijn de koopzondagen vrijgegeven aan de ondernemers. Vanaf 2015 mogen zij zelf bepalen wanneer zij wel en niet open zijn op de zondag.

Het zal geen verrassing meer zijn dat de ChristenUnie-SGP Vlaardingen tegen dit voorstel is, en wij betreuren dit besluit dan ook. Hieronder de bijdrage van ChristenUnie-SGP raadslid Erik van Pienbroek tijdens deze raadsvergadering:  


Voorzitter,

Zoals ik in de commissie reeds aangegeven heb, vindt de ChristenUnie/SGP dat het rapport over de koopzondag niet deugt.

Want wat wetem we aan de hand van het advies? Welke winkelcentra gaan nu op welke zondagen open? Waarom hebben de winkeliers voor die zondagen gekozen? En zijn alle winkeliers het ermee eens dat ze meer zondagen open gaan?

Het advies vertelt het niet. Er was zelfs niet eens gevraagd of de winkeliers wel verruiming wenste!

Verder kan de kanttekening geplaatst worden of bij het zelf beslissen de individuele winkelier of het winkelcentrum bedoeld wordt.

Wanneer ik bij de meeste collega's te raden ga, dan gaat het over het bepalen door de winkelier zelf. Of niet?

Waar blijft dan het collectief van winkeliers die hiermee hebben ingestemd? Is dat er wel?

 

De ChristenUnie/SGP gelooft er niet in.

Wij geloven niet dat dit rapport deugdelijk is.

Wij geloven er niet in dat de meeste raadsleden voor zullen stemmen op basis van dit rapport. Net zo min als dat de CU/SGP op basis van dit rapport opeens voor het voorstel zou stemmen.

Wij geloven er niet in dat de winkeliers - en met name de kleine zelfstandige winkeliers - hier blij van worden. Uiteraard hebben  een aantal grootwinkelbedrijven die veelal aan de buitenranden van Vlaardingen gevestigd zijn,  laten blijken dat zij graag op zondag open willen zijn, maar daar is al een regeling voor getroffen.

Hoeveel winkels in een winkelcentrum zullen collectief open gaan?

 

Voorzitter, ik durf de stelling aan dat wanneer 25% van de winkels in een winkelcentrum gesloten blijft dat het dan voor de consument niet meer aantrekkelijk is om te komen winkelen.

Er is zelfs een partij die in haar programma heeft opgenomen dat 80% van de winkels open moet gaan, voordat er aan de koopzondagen begonnen kan worden.  https://vlaardingen.d66.nl/standpunt-over/detailhandel/ 

Uit eigen ervaring heb ik meegemaakt, dat het ook eerst de getallen waren waarmee gezwaaid werd om aan te geven dat de koopzondag een succes zou worden : 50% was positief over de proef met de koopzondagen. Wat er niet bij werd verteld, is dat het hier ging om 50% van de 50% winkels die meededen met een proef van een jaar om op zondag open te gaan.

Een vlugge rekenaar heeft al door dat dus slechts 25% van de winkeliers positief was over de koopzondag. En laten daar nou ook nog eens een paar grote winkelketens bij zitten.

Al snel hielden de kleinere ondernemers - die aanvankelijk wel meededen – het voor gezien en stopten met de proef. Er ging teveel vrije tijd inzitten, er was te weinig tijd om nog als gezin of familie wat met elkaar te doen en de klandizie werd alleen maar minder.

De koopzondag was niet aantrekkelijk te maken omdat er winkels dicht blijven, was de conclusie al snel.

 

Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat er bij een fiasco van de koopzondagen niet gewezen kan worden naar de winkelier die voor zijn vrije dag, gezin of andere bezigheden op zondag wil kiezen.

En het mag helemaal niet gebeuren dat een winkelier gedwongen wordt door bijvoorbeeld een winkeliersvereniging om open te gaan, ook al is dat maar voor 1 keer in het jaar.

Wat als de winkeliersvereniging collectief besluit om op zondag open te gaan en één winkelier wil dit absoluut niet, of als de winkeliersvereniging collectief besluit om niet open te gaan en een individuele winkelier onttrekt zich hieraan? Hoe ziet de wethouder dit?

 

Tot een onderbouwing of visie is het advies niet gekomen.

Collega raadsleden, weet u waar u straks over gaat stemmen?

Heeft u door dat wanneer er meer winkels opengaan er ook meer bedrijfsstromen in beweging komen?

Zo zal er personeel in de winkels moeten gaan werken, er zal bevoorraad moeten worden, distributiecentra zullen gaan werken op zondag, leveranciers zullen de zondag ook als werkdag gaan zien.

Er blijven steeds minder mensen over om te gaan winkelen, tel daar nog eens bij op dat in alle omringende gemeenten ook de winkels open zijn, een uitzondering zijn wij dan niet meer en lopen vanzelf mee in de polonaise van economie omdat iedereen dat doet.

 

Hoe staat de werknemer eigenlijk tegenover de koopzondag?

Veel mensen wilde wel werken op zondag vanwege een uitbetaling van 150 tot 200%. Maar wanneer de zondag ook een gewonen dag gaat worden hoort daar ook een gewoon salaris bij.

Dit geeft over ergens momenteel wel veel spanningen bij CAO onderhandelingen en hier lopen onderhandelingen op stuk zoals in de mode- en sport branche.

 

Voorzitter, graag wil ik positief blijven.

 

De ChristenUnie/SGP gelooft in een samenleving, die niet 7 dagen in de week om geld of consumeren draait, maar juist sociaal is.

Wij geloven dat het goed is voor de mens om 1 dag in de week te rusten en om los van alle hectiek op sociaal gebied bezig te zijn.

Wij geloven dat het goed is voor de samenleving dat er 1 gemeenschappelijke rustdag is. Dit is goed voor de cohesie in stad en dan gaan wij er niet vanuit dat iedereen naar de kerk zal gaan, maar u weet zelf toch ook hoe moeilijk verenigingen aan vrijwilligers komen. Waar komt dat door?

Ja, juist. Iedereen is aan het werk... en.... Heeft dat de SAMENleving al winst opgeleverd?

 

Voorzitter,

De ChristenUnie/SGP gelooft dat deze dag ons is gegeven omdat het goed is voor de mens om gezamenlijk 1 dag te rusten van zijn dagelijkse bezigheid.

En dan ook samen zoals het in het 4e gebod staat. Niet alleen u maar met nadruk worden ook zoon, dochter, werknemer, vreemdeling en zelfs de dieren genoemd om te rusten.

Bij de verruiming van de koopzondag missen we dit in de maatschappij. Wij kunnen niet begrijpen dat andere partijen - die zeggen op te komen voor "mensen" - toch kiezen voor “geld”.

 

U begrijpt : wij zullen niet instemmen met dit voorstel.