Persbericht

Christenunie-SGP Vlaardingen dient wensen en bedenkingen in over landgoed Hoogstad.

Op woensdag 10 mei heeft Erik van Pienbroek namens de CU/SGP zijn wensen en bedenkingen ingediend over de voornomen verkoop van landgoed Hoogstad. Bijgevoegd kunt u het schrijven vinden.