Persbericht

ChristenUnie-SGP maakt kandidatenlijst bekend

Na afloop van haar ledenvergaderingen heeft de ChristenUnie-SGP Vlaardingen haar kieslijst gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  In vergelijking met de kieslijst van 2014 heeft een aantal veranderingen plaats gevonden; huidig lijsttrekker en fractievoorzitter Esther Heijendijk doet een stap terug. En drie nieuwe kandidaten vullen de lijst aan: Wouter de Reus (18 jaar), Hans Poot (25 jaar) en Pietjan den Hollander (19 jaar), de gemiddelde leeftijd gaat dus aanzienlijk naar beneden, ook wordt de ChristenUnie-SGP vertegenwoordigd in iedere leeftijdscategorie.

Na acht jaar raadslid en fractievoorzitter te zijn geweest heeft Esther besloten om zich niet beschikbaar te stellen voor een volgende raadsperiode. “De tijdsbesteding (met de voorbereiding) van alle politieke activiteiten zijn voor mij niet meer te combineren met de zorg voor ons gezin en mijn dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kan ik mij niet voor de volle 100% blijven inzetten als raadslid.” Wel blijft Esther betrokken bij de Vlaardingse politiek als lijstduwer en fractie-adviseur. De nieuwe lijsttrekker is Ruud van Harten; “Als lijsttrekker ben ik trots op wat de ChristenUnie-SGP de afgelopen jaren heeft bereikt voor de inwoners van Vlaardingen. De komende periode zal ik me blijven inzetten voor deze mooie stad.”

Erik van Pienbroek, de nummer 2 op de kieslijst, betreurt het als ervaren raadslid en collega dat Esther vertrekt, maar is zeer te spreken over de mix van ervaren en jonge kandidaten die staan voor onze beginselen en zich daarom willen inzetten voor onze stad. Op plek 3 staat, de jongste kandidaat: Wouter de Reus. Huidig raadslid Michiel Hoogenboom staat op plek 4. Beide heren zijn blij om zich samen met de fractie voor Vlaardingen in te mogen zetten.

Namens de ChristenUnie-SGP-fractie

1        Ruud van Harten

2        Erik van Pienbroek

3        Wouter de Reus

4        Michiel Hoogenboom

5        Cees Vermaat

6        Hans Poot

7        Marjan Zijlmans

8        Pietjan den Hollander

9        Cor de Jonge

10    Cees Alderliesten