Art. 36 vragen

Bomenkap en compensatie

Veel bomen gaan gekapt worden. Daarnaast worden ook veel compensatiebomen geplant.
Omdat niet duidelijk is waar, wanneer en hoeveel bomen gecompenseerd worden heeft raadslid Erik van Pienbroek verduidelijkende vragen gesteld aan het college.