Persbericht

Bijdrage van de ChristenUnie-SGP over het Herstelplan

Zoals uitgesproken door raadslid Erik van Pienbroek op de vergadering van donderdag 23 april 2020.

Voorzitter, Iedere fractie heeft 3 minuten de tijd om zijn mening over het Herstelplan te geven. Met de opdracht om niet te interrumperen, amenderen of ‘grote’ wijzigingen aan te brengen. De CU-SGP is niet blij met deze situatie, omdat dit naar onze mening niet bijdraagt aan de democratische behandeling van een belangrijk stuk als het Herstelplan. In de voorgestelde drie minuten kunnen wij niet al onze punten uitwerken.

 

Toch doen we ons best om de meeste van onze punten kort, maar duidelijk toe te lichten. Voorzitter, allereerst zijn we van mening dat het Herstelplan geactualiseerd moet worden. De financiële en sociale situatie van de gemeente Vlaardingen verandert door de coronacrisis. Veel andere gemeenten wachten dan ook de gevolgen van deze crisis af en proberen rekening te houden met te verwachten tekorten. Omdat dit Herstelplan niet up-to- date is, weten we niet of de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk van invloed zijn. Voorzitter, daarmee maken we gelijk een bruggetje naar het tweede punt.

 

Het Herstelplan is gebaseerd op aannames. Het is niet duidelijk of deze aannames gebouwd zijn op drijfzand of een stevig fundament. Iedere vorm van toelichting ontbreekt en daarom lijkt het Herstelplan gebouwd op drijfzand; harde cijfers ontbreken en de reserves worden leeggehaald. Vorige week hebben wij een memo van het college ontvangen. Hierin werd ons medegedeeld dat het tekort met drie miljoen is toegenomen zonder dat het college dit zag aankomen. We willen voorbereid zijn op het ergste, maar zijn we dat ook als er zomaar een tekort van drie miljoen euro uit de hoge hoed komt? Verder geeft het college aan dat de realiteit weerbarstiger kan zijn dan verwacht. Zijn we dan wel klaar voor extra kosten die gemaakt moeten worden door de coronacrisis? Zeker nu de reserves leeg worden gehaald!

 

Worden er dan helemaal geen harde cijfers genoemd? Jawel, de enige maatregel waarvan zeker is hoeveel geld er binnenkomt, is de verhoging van de OZB. Dit betekent dat pandeigenaren en gebruikers meer moeten gaan betalen zonder daar enige verbetering van de voorzieningen voor terug te zien.

Voorzitter onze spreektijd zit er bijna op, maar we hebben niet over alle dingen uit het Herstelplan ons licht laten schijnen, bijvoorbeeld : de samenwerkingsverbanden van onze stad met de naburige gemeenten, het bestedingsplafond en de gevolgen voor alle Vlaardingers? Had het Herstelplan niet uitermate interessant geweest voor een generatietoets?

 

Voorzitter, nu rest alleen nog onze conclusie. Wij zijn als fractie bij de verschillende bijeenkomsten over het Herstelplan geweest en hebben zo geprobeerd te delen in de verantwoordelijkheid. Het is onze intentie geweest constructief te handelen ondanks de turbulente tijd die wij als raad achter de rug hebben. Wij hebben goed overwogen wat het wel of niet goedkeuren van het Herstelplan door de gemeenteraad of provincie voor gevolgen kan hebben. Helaas loopt het Herstelplan door de coronacrisis achter de feiten aan. De manier van behandelen laat te wensen over. Er worden, op de OZB na, geen harde cijfers en conclusies gedeeld. Als gemeenteraad kunnen wij ons, om van het provinciaal toezicht af te komen, rijk rekenen met dit Herstelplan, maar het lijkt de CU-SGP beter dat dit plan eerst geactualiseerd en goed onderbouwd wordt, waarna we het bij de volgende begrotingsronde aan de provincie aanleveren en tot die tijd nog onder toezicht zullen staan.

Wij zijn van mening dat het Herstelplan niet realistisch en haalbaar is. Wij zien daarom zonder vertrouwen het oordeel van de provincie tegemoet.