Art. 36 vragen

Beantwoording vragen m.b.t. seksinrichting Westhavenkade

Raadslid Van Pienbroek heeft namens de Christenunie/SGP Vlaardingen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een aanvraag voor een seksinrichting aan de Westhavenkade. Het college heeft deze vragen inmiddels beantwoord, waaruit blijkt dat er in Vlaardingen geen ruimte is voor een inrichting op die locatie. Ook blijkt uit de beantwoording dat er ten hoogste 1 zulksoortige inrichting in Vlaardingen mag bestaan. Zie bijlage voor meer informatie.