Art. 36 vragen

Art. 36 vragen Omroep Vlaardingen

Op 23 mei hebben we als fractie aan het college vragen gesteld over de Omroep Vlaardingen. Vorige week hebben we hier de antwoorden van ontvangen. U kunt deze bijgaand vinden.