ANBI informatie

De ChristenUnie en de SGP zijn een ANBI erkende instelling, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
ANBI informatie voor uw partij kunt u vinden door de links hieronder te volgen.

ChristenUnie anbi informatie

https://vlaardingen.christenunie.nl/anbi

SGP anbi informatie

https://www.sgp.nl/Partij/SGP/ANBI