Persbericht

Amendementen CU/SGP Jeugdhulp & Veiligheidsregio Rijnmond

In de raadsvergadering van 6 juni 2017 heeft Esther Heijndijk namens de CU/SGP 2 amendenten ingediend. Deze hadden betrekking op de zienswijzen Jeugdhulp en respectievelijk de veiligigheidsregio Rijnmomd, die de gemeente Vlaardingen had opgesteld. De amendenten zijn bijgevoegd te vinden. Beiden amendementen zijn met overgrote meerderheid aangenomen!