Persbericht

Ambachtschool

Al tijdens de behandeling van de begroting was het aangekondigd. Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met de PvdA een motie ingediend om het college te vragen een onderzoek in te stellen naar de behoefte en haalbaarheid van een ambachtschool in Vlaardingen. Na de toezeggingen van de wethouder om hiervoor breed in overleg te gaan is er een aangepaste motie in stemming gebracht. Deze werd met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.