Art. 36 vragen

Afval loont

Geacht college,


Vanaf 17 september kunnen inwoners van Pijnacker-Nootdorp “bijverdienen” met het scheiden van hun afval. Onder de noemer “afval loont” begon deze gemeente afgelopen zaterdag als eerste, bij wijze van proef, met een nieuwe vorm van het inzamelen van afval waarbij per kilo afval geld te verdienen valt.


De inwoners van Pijnacker-Nootdorp kunnen namelijk vanaf heden een aantal soorten huishoudelijk afval inleveren bij speciale inzamelfilialen, waarna op een elektronisch passysteem geld wordt gespaard, dat regelmatig naar de door de deelnemer opgegeven bankrekening(en) wordt overgemaakt.
Deelnemers aan de proef ontvangen 25 cent per kilo voor kunststof verpakkingsmateriaal en textiel en 5 cent per kilo oud papier.
Deze proef draagt actief bij aan een betere scheiding van afval, hergebruik van grondstoffen en daarmee aan een beter milieu. Als iedereen zich bewust wordt van de waarde van afval, zal ook het zwerfafval afnemen. Dat levert een schonere woonomgeving op. Bovendien levert het geld op dat kan worden gedoneerd aan een vereniging, kerk of stichting of natuurlijk door inwoner zelf kan worden gehouden .
Kortom allemaal aspecten, die de ChristenUnie/SGP op zich aanspreken. Daarnaast  is de insteek ook weer eens anders; goed gedrag belonen in plaats van slecht gedrag te bestraffen.
In deze context stellen wij u de volgende vragen:

1. Heeft u inmiddels kennis genomen van deze proef in de gemeente Pijnacker-Nootdorp?

2. Wat zouden de eventuele voor- en nadelen kunnen zijn van een dergelijke proef in Vlaardingen? Dit ook bezien in het licht van de bezuinigingsmaatregelen waar de gemeente en onze inwoners momenteel voor staan?

3. Bent u voornemens om in Vlaardingen ook een dergelijk proef te gaan starten? Zo ja, op welke termijn dan? Zo niet, waarom niet?


Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Namens de ChristenUnie/SGP fractie,

Esther Heijndijk- Van der Veer

Lees hier het antwoord van de burgemeester.