Art. 36 vragen

Afsluiting vd Werffstraat

Geacht college,

In de Westwijk is een risicovolle situatie ontstaan. Wat is er aan de hand?

Situatie:
Er is een start gemaakt met de bouwrijp maken/het bouwen van project Werffhoven, recent ontvingen alle buurtbewoners een informatiebrief van Bouw-en aannemersbedrijf Schouten met de uitleg over de bouw. Er werd tevens gemeld dat de dwarsstraat tussen de 2 bouwprojecten, lopend vanaf Blois van Treslongstraat tot de van Viandenstraat wordt afgesloten vanaf eind week 1-2011 durend tot en met 2e kwartaal 2012.


De problematiek:
Door de projectleider Dhr. J. van der Krogt (Bouw-en aannemersbedrijf Schouten) is verteld dat de straat gesloten zal blijven tot en met het einde van de bouwactiviteiten, dit is volgens planning 2e kwartaal 2012.
Nu veroorzaakt deze afsluiting een forse toename van verkeer doordat het verkeer wat normaliter via de Blois van Treslongstraat rijdt nu over de van der Werffstraat en de Philips de Goedestraat moet.
Zoals u weet staan er aan 2 van deze straten 2 scholen, te weten ‘CBS De Schakel’ en de ‘van Houteschool’.
Tevens is de staat waarin de van der Werffstraat verkeert verre van optimaal, gaten en bulten, een weg die slingert door de plantenbakken en net breed genoeg voor 1 personenauto.

De vragen:

  1. Waarom wordt deze bewuste straat afgesloten terwijl er legio alternatieven zijn.
  2. Er is geen mogelijkheid geboden tot inspraak omtrent deze afsluiting, waarom niet?
  3. Hoe garandeert u de veiligheid van alle kinderen van beide scholen?
  4. Waarom  is deze afsluiting niet besproken in de klankbordgroep Westwijk?
  5. Bent u op de hoogte van de (ver)bouw activiteiten van de VVE van Viandenstraat? Dit is bekend binnen het gemeentelijk apparaat gezien onze deelname aan het woningverbetering project. Dit (ver)bouwen zorgt eveneens voor een grote (extra) stroom vrachtverkeer en containeropslag en dus nog meer risico voor de kinderen.
  6. In hoe verre is de brandweer geïnformeerd over deze afsluiting? De aanrijdtijd zal door deze afsluiting gaan toenemen.
  7. De van der Werfstraat is in hele slechte staat, er is reeds lange tijd niets meer gebeurt, op een paar nieuwe parkeervakken na. Mogen eventuele schades aan voertuigen bij uw organisatie worden gedeclareerd?

Al met al is deze situatie een op één stapeling van slechte communicatie tussen alle betrokken partijen en een verkeerde procedure van besluitvorming. Ook speelt mijns inziens een vertroebelt beeld van de werkelijke situatie een grote rol bij dit besluit.

Om u en de betreffende ambten(a)ar(en) te helpen en samen te gaan voor een beter Vlaardingen willen wij u ten eerste uitnodigen om de vragen te beantwoorden. En als tweede nodigen wij u uit om snel op locatie te komen kijken om een zuiver beeld te krijgen zodat het makkelijker voor u is het besluit te nemen om de straat weer te (her)openen.

Met vriendelijke groet,

Ruud van Harten
ChristenUnie/SGP

 

Wim van Klink
AOV