Persbericht

Afscheid Rien Lensvelt

Maandag 27 augustus werd Rien Lensvelt 75 jaar

Voor hem was dit een mooi moment om een punt te zetten achter zijn enorme politieke loopbaan. Met een bijna voltallige fractie hebben we bij Rien thuis een gezellige avond beleefd waarbij hij en zijn vrouw een presentje hebben gekregen.


We wensen Rien en zijn vrouw alle goeds en Gods zegen toe.