Artikel 36 vragen

Verruiming Winkeltijdenverordening

Aanvullende Vragen ex art 36: Verruiming Winkeltijdenverordening

Geacht college,

Naar aanleiding van uw antwoorden op de door ons gestelde art. 36 vragen over de Verruiming van de Winkeltijdenverordening (dd 18 januari 2011) zal het u absoluut niet verbazen dat wij als christelijke politieke fractie sterk van meningverschillen over uw argumentatie voor het voorstel tot uitbreiding van het aantal koopzondagen in Vlaardingen. Wij zijn en blijven tegen elke vorm van verruiming van het aantal koopzondagen en zullen tijdens de behandeling van dit voorstel in komende commissie- en raadsvergaderingen ook u hiervan proberen te overtuigen.

Afsluiting vd Werffstraat

Geacht college,

In de Westwijk is een risicovolle situatie ontstaan. Wat is er aan de hand?

Situatie:
Er is een start gemaakt met de bouwrijp maken/het bouwen van project Werffhoven, recent ontvingen alle buurtbewoners een informatiebrief van Bouw-en aannemersbedrijf Schouten met de uitleg over de bouw. Er werd tevens gemeld dat de dwarsstraat tussen de 2 bouwprojecten, lopend vanaf Blois van Treslongstraat tot de van Viandenstraat wordt afgesloten vanaf eind week 1-2011 durend tot en met 2e kwartaal 2012.

Atletiekbaan en accommodatie van A.V. Fortuna

Geacht college,

Na lezing van uw antwoorden (d.d. 19 oktober 2010) op de door de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP (op 21 september 2010) gestelde art.36-vragen over de atletiekbaan in de Broekpolder, is ons nog een aantal zaken onduidelijk. Onderstaand onze doorgenummerde vervolgvragen over de garantieregeling, de accommodatie van A.V. Fortuna en de voortvarendheid van uw aanpak in dit dossier.

Betreffende garantieregeling
In 2004 is op basis van design&construct de atletiekbaan door u aanbesteed. Aannemingsbedrijf BAM-Nootenboom heeft destijds een baan op schuimbeton aangeboden, waarbij het bedrijf een 10-jarige garantieverklaring op vlakligging heeft afgegeven (zie uw antwoorden op onze eerdere vragen 1 en 8). Aangezien de baan op sommige plaatsen ruim 35 cm is verzakt, is het noodzakelijk dat u per direct gebruikt maakt van deze garantiebepaling, zodat de gemeente Vlaardingen de haar toekomende rechten kan doen gelden. Het verbaast ons dan ook zeer dat u in uw antwoord op onze eerdere vraag 6 aangeeft dat “onze juristen onderzoeken of een beroep op de garantie bij BAM-Nootenboom kans van slagen heeft”.

Pagina's