Artikel 36 vragen

Antwoord op Art. 36 vraag (Afval loont)

Van de burgemeester hebben we een antwoord ontvangen op de vraag over afval verwerking.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Afval loont

Geacht college,


Vanaf 17 september kunnen inwoners van Pijnacker-Nootdorp “bijverdienen” met het scheiden van hun afval. Onder de noemer “afval loont” begon deze gemeente afgelopen zaterdag als eerste, bij wijze van proef, met een nieuwe vorm van het inzamelen van afval waarbij per kilo afval geld te verdienen valt.

Groene toekomst Broekpolder

Vlaardingen, 2 september 2010


Vragen ex art 36: Groene toekomst Broekpolder


Geacht college,

Afgelopen zaterdag is het evenement “Expeditie Broekpolder” gehouden. Een evenement waarin op een uitdagende, spannende en avontuurlijke manier kon worden kennis gemaakt met de Broekpolder en de projecten die de Stichting Federatie Broekpolder, als burgerinitiatief in de Broekpolder wil realiseren. Wat de ChristenUnie/SGP betreft een zeer geslaagd evenement; met de complimenten aan alle vrijwilligers die dit evenement mogelijk hebben gemaakt!

Koopzondagen Ontheffing t.b.v. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

Geacht College,

Op 24 mei jl. heeft de ChristenUnie/SGP-fractie kennis genomen van het “gewijzigde aanwijzingsbesluit koopzondagen en feestdagenopenstellingen 2011 vanaf april 2011”, waarin u op dringend verzoek van Minister Verhagen (en natuurlijk van onze fractie) het aantal koopzondagen heeft moeten reduceren tot het wettelijk toegestane maximum aantal van 12.
Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk heeft ook Vlaardingen een regeling, die in overeenstemming is met de landelijke regelgeving op het gebied van de Winkeltijden…….. dachten wij.

Gevolgen rijksbezuinigingen basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in Vlaardingen.

Geacht College,

De ChristenUnie/SGP-fractie maakt zich grote zorgen over de voorgenomen rijksbezuinigingen in het (speciaal, voortgezet en basis) onderwijs. Wij vinden goed onderwijs voor alle Vlaardingse kinderen van het grootste belang. Het is een voorwaarde voor onze jeugd om zich succesvol te kunnen ontplooien in de samenleving. Succesvolle deelname aan de samenleving begint op school.

Het onderwijs heeft al eerder rijksbezuinigingen moeten doorvoeren, namelijk de in 2010 aangekondigde bezuinigingen op bestuur en management (€ 90 miljoen) en de zgn. groeiregeling (€ 45 miljoen), in totaal € 135 miljoen. Nu komende daar de recent aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs van ruim € 300 miljoen in 2013 bovenop. De gemeenten krijgen in dit kader daarnaast ook te maken met een bezuiniging van € 300 miljoen op (jeugd)zorg.

Verruiming Winkeltijdenverordening

Aanvullende Vragen ex art 36: Verruiming Winkeltijdenverordening

Geacht college,

Naar aanleiding van uw antwoorden op de door ons gestelde art. 36 vragen over de Verruiming van de Winkeltijdenverordening (dd 18 januari 2011) zal het u absoluut niet verbazen dat wij als christelijke politieke fractie sterk van meningverschillen over uw argumentatie voor het voorstel tot uitbreiding van het aantal koopzondagen in Vlaardingen. Wij zijn en blijven tegen elke vorm van verruiming van het aantal koopzondagen en zullen tijdens de behandeling van dit voorstel in komende commissie- en raadsvergaderingen ook u hiervan proberen te overtuigen.

Afsluiting vd Werffstraat

Geacht college,

In de Westwijk is een risicovolle situatie ontstaan. Wat is er aan de hand?

Situatie:
Er is een start gemaakt met de bouwrijp maken/het bouwen van project Werffhoven, recent ontvingen alle buurtbewoners een informatiebrief van Bouw-en aannemersbedrijf Schouten met de uitleg over de bouw. Er werd tevens gemeld dat de dwarsstraat tussen de 2 bouwprojecten, lopend vanaf Blois van Treslongstraat tot de van Viandenstraat wordt afgesloten vanaf eind week 1-2011 durend tot en met 2e kwartaal 2012.

Atletiekbaan en accommodatie van A.V. Fortuna

Geacht college,

Na lezing van uw antwoorden (d.d. 19 oktober 2010) op de door de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP (op 21 september 2010) gestelde art.36-vragen over de atletiekbaan in de Broekpolder, is ons nog een aantal zaken onduidelijk. Onderstaand onze doorgenummerde vervolgvragen over de garantieregeling, de accommodatie van A.V. Fortuna en de voortvarendheid van uw aanpak in dit dossier.

Betreffende garantieregeling
In 2004 is op basis van design&construct de atletiekbaan door u aanbesteed. Aannemingsbedrijf BAM-Nootenboom heeft destijds een baan op schuimbeton aangeboden, waarbij het bedrijf een 10-jarige garantieverklaring op vlakligging heeft afgegeven (zie uw antwoorden op onze eerdere vragen 1 en 8). Aangezien de baan op sommige plaatsen ruim 35 cm is verzakt, is het noodzakelijk dat u per direct gebruikt maakt van deze garantiebepaling, zodat de gemeente Vlaardingen de haar toekomende rechten kan doen gelden. Het verbaast ons dan ook zeer dat u in uw antwoord op onze eerdere vraag 6 aangeeft dat “onze juristen onderzoeken of een beroep op de garantie bij BAM-Nootenboom kans van slagen heeft”.

Pagina's