Artikel 36 vragen

Forse stijging aantal woninginbraken

Geacht college,

Afgelopen weekend heeft de ChristenUnie/SGP uit de media vernomen dat in de regio Rotterdam sprake is van een forse stijging van het aantal woninginbraken. Vooral de laatste maanden van het afgelopen jaar is de toename nog groter geworden. In december is er in de regio ruim 1100 keer ingebroken. Dat is maar liefst 36 keer op een dag! De ChristenUnie/SGP kan zich voorstellen dat deze cijfers zorgen voor onrust onder onze bewoners.

Gemeentelijk toezicht op alcoholverkoop- en gebruik

Geacht College,

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet van start gegaan. De wet is met name aangescherpt om drankmisbruik onder jongeren beter te kunnen aanpakken.

Gevolgen aanbesteding regiotaxi Waterweg

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 31 januari 2013

Vragen ex art 36 RvO:
Gevolgen aanbesteding Regiotaxi Waterweg door ROGplus

Geacht College,

De afgelopen 3 weken van januari heeft de ChristenUnie/SGP-fractie plotseling een explosief aantal klachten ontvangen van de gebruikers van de Regiotaxi Waterweg .
Zoals u weet, maken zo’n 8.000 inwoners uit de Waterweggemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, regelmatig gebruik van het aanvullend openbaar vervoer (vervoer van deur tot deur) of wel de Regiotaxi Waterweg. Onze vraag was daarom direct, waar komen in 2013 opeens deze klachten vandaan, wat is hier de reden van?

Aanrijtijden brandweer

Aan het College van B&W van Vlaardingen
Vlaardingen, 18 augustus 2012


Vragen ex art 36 RvO: Zorg over rijtijd van brandweer


Geacht College,


Woensdag 15 augustus jl. stond in het Algemeen Dagblad het artikel “zorg over rijtijd van brandweer”. Hoewel het artikel qua omvang niet groot was, zou de inhoud ervan voor de gemeente Vlaardingen zeer grote –onwenselijke- consequenties kunnen hebben.

Antwoord Wateroverlast We(a)teringstraat

Van Burgemeester en Wethouders ontvingen we het volgende antwoord:

Antwoord B&W

Bezoekerspas met chipknip

Vlaardingen, 30 mei 2012


Vragen ex art 36: Bezoekerspas met chipknip


Geacht college,


In de Raadsinformatiebrief van deze week (RIB-2012-25) lazen wij dat het college heeft besloten om per 1 januari 2013 een bezoekerspas met chipknip voor het parkeren in te voeren. Met deze chipknip kunnen bewoners tot € 25,- per maand opwaarderen, waarmee bezoekers met een lager tarief hun parkeerkaartje kunnen krijgen.

Wateroverlast We(a)teringstraat

Geacht college,


Afgelopen woensdag 2 mei is tijdens- en na een flinke hoosbui de Weteringstraat onder water komen te staan. Het water stond in deze straat tot aan- en net over de stoeprand.

Vragen statiegeld

Vlaardingen, 14 maart 2012

Vragen ex art 36: Behoud en uitbreiding Statiegeldsysteem


Geacht college,

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is tot een “onderhandelingsakkoord verpakkingen en statiegeld” gekomen met het verpakkende bedrijfsleven en de VNG over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen.

Antwoord op vraag over op- en afrit Schiedam-noord

Van B&W ontvingen we een antwoord op onze vragen over het sluiten van de op- en afritten Schiedam-noord.

Afsluiting oprit Schiedam-Noord

Aan het College van B&W van Vlaardingen
Vlaardingen, 11 januari 2012
Vragen ex art 36 RvO:
Gevolgen afsluiting oprit Schiedam-Noord van en naar Vlaardingen op de A20


Geacht College,
De ChristenUnie/SGP-fractie heeft zojuist kennis genomen van het besluit1 dat per 6 februari
a.s. de oprit Schiedam-Noord van en naar Vlaardingen op de A20 definitief dicht gaat.


Pagina's