Artikel 36 vragen

Bezoekerspas met chipknip

Vlaardingen, 30 mei 2012


Vragen ex art 36: Bezoekerspas met chipknip


Geacht college,


In de Raadsinformatiebrief van deze week (RIB-2012-25) lazen wij dat het college heeft besloten om per 1 januari 2013 een bezoekerspas met chipknip voor het parkeren in te voeren. Met deze chipknip kunnen bewoners tot € 25,- per maand opwaarderen, waarmee bezoekers met een lager tarief hun parkeerkaartje kunnen krijgen.

Wateroverlast We(a)teringstraat

Geacht college,


Afgelopen woensdag 2 mei is tijdens- en na een flinke hoosbui de Weteringstraat onder water komen te staan. Het water stond in deze straat tot aan- en net over de stoeprand.

Vragen statiegeld

Vlaardingen, 14 maart 2012

Vragen ex art 36: Behoud en uitbreiding Statiegeldsysteem


Geacht college,

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is tot een “onderhandelingsakkoord verpakkingen en statiegeld” gekomen met het verpakkende bedrijfsleven en de VNG over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen.

Antwoord op vraag over op- en afrit Schiedam-noord

Van B&W ontvingen we een antwoord op onze vragen over het sluiten van de op- en afritten Schiedam-noord.

Afsluiting oprit Schiedam-Noord

Aan het College van B&W van Vlaardingen
Vlaardingen, 11 januari 2012
Vragen ex art 36 RvO:
Gevolgen afsluiting oprit Schiedam-Noord van en naar Vlaardingen op de A20


Geacht College,
De ChristenUnie/SGP-fractie heeft zojuist kennis genomen van het besluit1 dat per 6 februari
a.s. de oprit Schiedam-Noord van en naar Vlaardingen op de A20 definitief dicht gaat.


Antwoord op Art. 36 vraag (Afval loont)

Van de burgemeester hebben we een antwoord ontvangen op de vraag over afval verwerking.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Afval loont

Geacht college,


Vanaf 17 september kunnen inwoners van Pijnacker-Nootdorp “bijverdienen” met het scheiden van hun afval. Onder de noemer “afval loont” begon deze gemeente afgelopen zaterdag als eerste, bij wijze van proef, met een nieuwe vorm van het inzamelen van afval waarbij per kilo afval geld te verdienen valt.

Groene toekomst Broekpolder

Vlaardingen, 2 september 2010


Vragen ex art 36: Groene toekomst Broekpolder


Geacht college,

Afgelopen zaterdag is het evenement “Expeditie Broekpolder” gehouden. Een evenement waarin op een uitdagende, spannende en avontuurlijke manier kon worden kennis gemaakt met de Broekpolder en de projecten die de Stichting Federatie Broekpolder, als burgerinitiatief in de Broekpolder wil realiseren. Wat de ChristenUnie/SGP betreft een zeer geslaagd evenement; met de complimenten aan alle vrijwilligers die dit evenement mogelijk hebben gemaakt!

Koopzondagen Ontheffing t.b.v. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

Geacht College,

Op 24 mei jl. heeft de ChristenUnie/SGP-fractie kennis genomen van het “gewijzigde aanwijzingsbesluit koopzondagen en feestdagenopenstellingen 2011 vanaf april 2011”, waarin u op dringend verzoek van Minister Verhagen (en natuurlijk van onze fractie) het aantal koopzondagen heeft moeten reduceren tot het wettelijk toegestane maximum aantal van 12.
Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk heeft ook Vlaardingen een regeling, die in overeenstemming is met de landelijke regelgeving op het gebied van de Winkeltijden…….. dachten wij.

Gevolgen rijksbezuinigingen basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in Vlaardingen.

Geacht College,

De ChristenUnie/SGP-fractie maakt zich grote zorgen over de voorgenomen rijksbezuinigingen in het (speciaal, voortgezet en basis) onderwijs. Wij vinden goed onderwijs voor alle Vlaardingse kinderen van het grootste belang. Het is een voorwaarde voor onze jeugd om zich succesvol te kunnen ontplooien in de samenleving. Succesvolle deelname aan de samenleving begint op school.

Het onderwijs heeft al eerder rijksbezuinigingen moeten doorvoeren, namelijk de in 2010 aangekondigde bezuinigingen op bestuur en management (€ 90 miljoen) en de zgn. groeiregeling (€ 45 miljoen), in totaal € 135 miljoen. Nu komende daar de recent aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs van ruim € 300 miljoen in 2013 bovenop. De gemeenten krijgen in dit kader daarnaast ook te maken met een bezuiniging van € 300 miljoen op (jeugd)zorg.

Pagina's