Artikel 36 vragen

Bodemsanering museum Vlaardingen

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Bodemsanering museum Vlaardingen

Koopzondagen (deel 2)

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Aanvullende vragen Regelhantering koopzondagen

Koopzondagen

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 24 juli 2014

 

Vragen ex art 36 RvO:

Regelhantering koopzondagen

 

 

Geacht College,

 

De ChristenUnie/SGP heeft met verbazing kennis genomen van het raadsmemo “Toelichting regelhantering koopzondagen”vastgesteld door het College op 22 juli jl.

Fietsbuis Blankenburgtunnel

Aan college van B&W Vlaardingen Vlaardingen, 14 juli 2014

Betreft art. 36 vragen RvO: Fiets verbinding Blankenburgtunnel.

Geacht college,

Zaterdag 12 juli stond er een artikel in het Algemeen Dagblad editie Waterweg naar aanleiding van een besluit over de fietstunnel in de Blankenburgtunnel." title="<--break-->" class="wysiwyg-break drupal-content mceItem" data-mce-src="/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif">

Sportpark West, hoe nu verder?

Geacht College,

Gisteren heeft de ChristenUnie/SGP-fractie kennis genomen van uw besluit om de subsidie

voor de realisatie voor Sportpark West in te trekken.

De ChristenUnie/SGP constateert dat na jarenlange voorbereiding de voetbalverenigingen

CION en DVO’32 er in onderling overleg niet uit zijn gekomen om uiteindelijk te komen tot

een gezamenlijke sportaccommodatie in de Westwijk.

Plein West

Geacht College,

Tijdens de behandeling van de Begroting eind vorig jaar heeft de fractie van de ChristenUnie/SGP het College een aantal vragen gesteld over de verkeerssituatie rondom Plein West (Dr. Wiairdi Beckmansingel). Door de herstructurering van het plein is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan, die voor gebruikers vragen en/of een gevoel van onveiligheid oproepen.

Door u is toegezegd dat er door een extern bureau een second opinion zou plaatsvinden, en aan de hand daarvan –indien noodzakelijk- aanpassingen zouden plaatsvinden om de (verkeers)veiligheid te verbeteren.

Whatsapp

Geacht College,

De ChristenUnie/SGP heeft kennis genomen van het feit dat inwoners van de gemeente Terneuzen sinds vorige week via de populaire digitale berichtendienst WhatsApp vragen kunnen stellen aan de gemeente.
WhatsApp is een applicatie voor smartphones waarmee op een snelle manier berichten gratis verstuurd en ontvangen kunnen worden. De gemeente Terneuzen gaat via een proef uitproberen of het gebruik van WhatsApp effectief is.

Werkloosheid ouderen

Geacht College,

“De manier waarop gemeenten oudere bijstandsgerechtigden helpen aan werk te komen is onvoldoende effectief. Er wordt weinig rekening gehouden met de specifieke ondersteuning die nodig en doeltreffend is voor de grootste groep oudere bijstandsgerechtigden, die ver af staat van de arbeidsmarkt”. Dit stelt de Inspectie SZW in haar recent verschenen rapport “Perspectief voor oudere werklozen?” Uit onderzoek is gebleken dat slechts 16% van de gemeenten specifiek beleid voor oudere werklozen (45+) heeft.

Brandveiligheid bioscoop

Geacht College,


Op 12 juni 2013 hebben wij kennis genomen van uw raadsmemo inzake de brandveiligheid binnen de bioscoop in het voormalige V&D-pand.
In deze memo lezen wij dat op grond van (een nieuw) advies van de brandweer de ontwikkelaar geen brandweerlift (of gelijkwaardige oplossing) meer hoeft te realiseren en dat u verder afziet van het doorzetten van handhaving. Dit gelet op de hoge kosten om de brandweerlift alsnog aan te leggen en het nieuwe advies van de brandweer dat de brandweerlift geen invloed heeft op de veiligheid van bezoekers en hulpdiensten.

Aanpak jeugdwerkeloosheid

Geacht College,

Vorige maand steeg de werkloosheid tot ruim 8% van de Nederlandse beroepsbevolking. Onder jongeren tot 25 jaar bijna het dubbele: meer dan 15% van hen heeft geen baan.

Pagina's