Artikel 36 vragen

Hoe zit het met 'bed, bad & brood' in Vlaardingen?!

Vragen ex art 36 RvO: Bed, bad en brood –Vervolg-

Vlaardingen, 8 mei 2015

Geacht college,

Op 23 januari 2015 stelde onze fractie vragen naar aanleiding van Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde

asielzoekers. U heeft ons daar op 10 februari jl. antwoorden opgegeven (Briefnummer: 1020508).

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in de Tweede Kamer veel commotie is ontstaan door het coalitie akkoord van de

PvdA en de VVD dat gaat over Bed, bad en brood. Steeds meer gemeenten in ons land zijn niet van plan te stoppen

met de opvang van afgewezen asielzoekers.

De ene na de andere gemeente verzet zich tegen dit onderdeel van het coalitieakkoord over de opvang van illegale

vreemdelingen.

Voorbeelden zijn Rotterdam, Leiden, Arnhem, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Groningen.

Het kabinet wil minimale opvang bieden in vijf grote steden en in het Groningse Ter Apel.

Het is een illusie dat alle vluchtelingen binnen een paar weken kunnen terugkeren naar hun eigen land.

Vragen gesteld over de verkeersveiligheid van afrit 8 (A20)

ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom heeft vragen gesteld aan het college over de verkeersveiligheid onderaan afrit 8 (A20).

Voor veel gebruikers van deze afrit is het onjuiste gebruik van de verkeerslichten een dagelijkse ergernis die vaak gevaarlijke situaties met zich meebrengt, met name rond de spitsuren.

Ouderbijdrage jeugd-GGZ

Vlaardingen, 7 februari 2015

Vragen ex art 36 RvO: Ouderbijdrage jeugd-GGZ

Geacht College,

Door de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. Voor de jeugd-GGZ is de ouderbijdrage een forse verandering ten opzichte van vorig jaar.

Bed, bad & brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers?

ChristenUnie/SGP Vlaardingen-fractievoorzitter Esther Heijndijk heeft vandaag art. 36 vragen gesteld over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Vlaardingen.

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 januari 2015

Vragen ex art 36 RvO: 

“Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers”

Motie Slob - Extra geld voor huishoudelijke hulp

Op 22 september 2014 heeft fractievoorzitter Esther Heijndijk -  Van der Veer namens de CU/SGP Vlaardingen de volgende vragen gesteld aan het College van B&W van Vlaardingen:

 

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 22 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Extra geld voor huishoudelijke hulp

Bodemsanering museum Vlaardingen

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Bodemsanering museum Vlaardingen

Koopzondagen (deel 2)

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Aanvullende vragen Regelhantering koopzondagen

Koopzondagen

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 24 juli 2014

 

Vragen ex art 36 RvO:

Regelhantering koopzondagen

 

 

Geacht College,

 

De ChristenUnie/SGP heeft met verbazing kennis genomen van het raadsmemo “Toelichting regelhantering koopzondagen”vastgesteld door het College op 22 juli jl.

Fietsbuis Blankenburgtunnel

Aan college van B&W Vlaardingen Vlaardingen, 14 juli 2014

Betreft art. 36 vragen RvO: Fiets verbinding Blankenburgtunnel.

Geacht college,

Zaterdag 12 juli stond er een artikel in het Algemeen Dagblad editie Waterweg naar aanleiding van een besluit over de fietstunnel in de Blankenburgtunnel." title="<--break-->" class="wysiwyg-break drupal-content mceItem" data-mce-src="/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif">

Sportpark West, hoe nu verder?

Geacht College,

Gisteren heeft de ChristenUnie/SGP-fractie kennis genomen van uw besluit om de subsidie

voor de realisatie voor Sportpark West in te trekken.

De ChristenUnie/SGP constateert dat na jarenlange voorbereiding de voetbalverenigingen

CION en DVO’32 er in onderling overleg niet uit zijn gekomen om uiteindelijk te komen tot

een gezamenlijke sportaccommodatie in de Westwijk.

Pagina's