Artikel 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over overschotten op het WMO-budget

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 7 mei 2016


Betreft: Vragen art. 36 RvO

“Overschotten op het WMO-budget”


Geacht College van burgemeester en wethouders,


Afgelopen week was in diverse berichtgeving te lezen dat vele gemeenten in 2015 geld over hebben

gehouden aan de uitvoering van taken in het sociaal domein. Zo ook in BinnenlandsBestuur van

afgelopen week: “Wat de budgetten voor de nieuwe WMO-taken betreft, heeft ruim de helft van de

gemeenten aan het eind van de rit zelfs een overschot van 15 procent of meer ten opzichte van de

begroting”. Uit onderzoek blijkt dat die overschotten al gauw in de miljoenen kan lopen.

Uiteraard behoeft het geen probleem te zijn wanneer er geld wordt overgehouden; andersom is erger.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over de sluiting van het PostNL servicepunt in het centrum van Vlaardingen

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 5 april 2016

Betreft: Vragen art. 36 RvO

“Sluiting PostNLservicepunt in het centrum van Vlaardingen”


Geacht College van burgemeester en wethouders,


Op 12 maart 2008 heeft de fractie van de ChristenUnie/SGP vragen gesteld over de sluiting van het

postkantoor aan de Waalstraat in Vlaardingen. Hierin uitten wij vooral onze zorg over de mogelijke

vermindering aan dienstverlening aan onze inwoners.
 

Met in achtneming van uw beantwoording op 8 april 2008 hebben wij recent van een aantal bezorgde

Vlaardingers vernomen dat het PostNL Servicepunt aan het Veerplein (in de Albert Heijn) -welke in de

plaats was gekomen van het hoofdkantoor aan de Waalstraat- sinds vorige week is gesloten.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over de veiligheid van de parkeerplaats achter de BP aan de Marathonweg

Aan het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

Vlaardingen 03-03-2016

Betreft vragen art. 36 RvO

Veiligheid parkeerplaats Marathonweg achter BP

Geacht College van burgemeester en wethouders,

Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2016 heeft de ChristenUnie/SGP fractie bij agendapunt 6 om extra aandacht gevraagd voor de veiligheid op het parkeerterrein achter de BP aan de Marathonweg. Dit n.a.v. een brief uit de A lijst van een inwoner.

Het parkeerterrein wordt veel gebruikt door ondernemers, die daar hun vrachtwagen of (grote) bestelbus parkeren, omdat ze niet in een woonwijk willen of mogen parkeren. Maar helaas lopen deze ondernemers tegen een hoop misstanden aan op dit parkeerterrein.

Het komt nogal eens voor dat ondernemers gedupeerd worden door een poging tot inbraak of diefstal van spullen uit de cabine of laadruimte. Zelfs de inhoud van een brandstoftank valt onder de gestolen goederen, hetgeen ook nog eens een veiligheidsrisico met zich meebrengt.

Diegenen die regelmatig langs of op het parkeerterrein komen, weten dat lozen van (chemisch) afval ook plaats vindt en er staan ook niet voor niets rattenvangers opgesteld.

Een andere activiteit die mogelijk gebeurt, is het dealen van verboden goederen en naar verluid vind er ook prostitutie plaats op het parkeerterrein.

Niemand wil dat het bovengenoemde plaatsvindt, maar het lijkt erop of men op dit parkeerterrein vrij spel heeft. Dat geeft u ook min of meer aan in uw reactie. Het heeft de aandacht en momenteel wordt er regionaal aan beleid gewerkt. Wat betreft bewaakt parkeren wordt gemeld dat meneer bij bedrijven terecht kan. Maar bij welke bedrijven vertelt de brief helaas niet.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over Hoflaan 43

Betreft vragen over pand Hoflaan 43.

2 maart 2016

Geachte wethouder Hoekstra, beste Arnout,

Vorige week heb ik vernomen dat het pand Hoflaan 43 verkocht is aan een andere ontwikkelaar/beheerder. Dit

levert de huisartsen oponthoud op om het pand te kunnen gebruiken.

Kunt u dit beamen of ontkrachten?

Artikel 36-vragen 'Potje voor noodopvang'

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 26 februari 2016

Betreft: Vragen art. 36 RvO 

“Potje voor noodopvang” 

Geacht College van burgemeester en wethouders,

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft met belangstelling vanuit de diverse media kennis genomen van het advies van de gemeentelijke ombudsman, mevrouw Anne Mieke Zwaneveld, om een potje in te stellen om de kosten te kunnen betalen, als er kinderen in nood bij hun familie of andere bekenden worden opgevangen in plaats van bij de officiële pleegzorg.

Dit naar aanleiding van een klacht van een tante die zich in de schulden moest steken toen haar drie neefjes korte tijd bij haar woonden.

De ombudsman vindt dat er voor familieleden, die de opvang op zich nemen als de nood hoog is, financiële middelen beschikbaar moeten zijn om de extra kosten te betalen. Ook de Jeugdbescherming stelt dat het vaker voorkomt dat noodplaatsing bij familie langer duurt dan voorzien en dit problemen veroorzaakt.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over zwaailichten bij auto's van de Veiligheidsregio

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 26 februari 2016

Betreft: Vragen art. 36 RvO 

Zwaailicht bij auto’s van Veiligheidsregio 

Geacht College van burgemeester en wethouders,

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het artikel “Groene nieuwkomer in jungle van zwaailichtauto’s”, in het Algemeen Dagblad van dinsdag 23 februari 2016.

Na de politie, brandweer, ambulance, bloedbank Sanquin, Takelbedrijven, ProRail, dierenambulances, verkeersregelaars, bergers, weginspecteurs en Rijkswaterstaat krijgen nu ook de veiligheidsregio's hun eigen zwaailichtauto. Het gaat om nieuwe groene voorrangsvoertuigen, zoals auto's en vrachtwagens van de veiligheidsregio's. Achter het stuur zitten ambtenaren die de hulpdiensten aansturen bij een grote brand of een ramp. Met blauw zwaailicht en sirene mogen ze de weg op.

ChristenUnie/SGP stelt vragen over geluidshinder aan de Korhoenlaan

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 oktober 2015

Vragen ex art. 36 RVO:

Geluidshinder wooncomplex “De Kievit” Korhoenlaan

Geachte College,

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij bewoners van het wooncomplex “De Kievit” aan de Korhoenlaan. Het gesprek was naar aanleiding van de mogelijke ontsluiting van het sportpark op de A4. Maar ook de geluidshinder, die de bewoners in huis ervaren, was onderwerp van gesprek.

CU/SGP & ONS Vlaardingen stellen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website

Vragen ex art 36 RvO: Toegankelijkheid gemeentelijke website –aanvulling-

Vlaardingen, 21 mei 2015

Geacht college,

20 mei jl. stelde de fractie van ONS Vlaardingen u vragen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website

voor slechtzienden.

CU/SGP en D66 Vlaardingen stellen vragen over het onderhoud bij voetbalvereniging DVO'32

Naar aanleiding van een bericht in Groot Vlaardingen over het onderhoud bij voetbalvereniging DVO'32 hebben de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het College.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over bijstandsfraude

Vragen ex art 36 RvO: Bijstandsfraude

Vlaardingen, 9 mei 2015

Geacht college,

Recent was in de krant te lezen dat 1,4 miljard aan bijstandsfraude nog niet geïnd is.

Een en ander wordt (mede) veroorzaakt door de aangescherpte Fraudewet van 2013.

Daarin kunnen gemeenten hun eigen toezichthouders meer bevoegdheden geven.

Daarbij kunnen de overtreders tot € 50.000,- worden aangepakt (boven deze grens moet aangifte

worden gedaan bij het OM).

Pagina's