Artikel 36 vragen

Antwoorden artikel 36 vragen Galerijflats

Op 4 mei hebben we als fractie aan het college vragen gesteld m.b.t. de onderzoeksplicht van galerijflats. Vandaag hebben we hier antwoord op gekregen.

Artikel 36 vragen van dhr. Van Pienbroek (CU-SGP) over ontwikkelingen bij Omroep Vlaardingen

Vandaag heeft ons raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld aan het college van B&W omtrent de huidige ontwikkelingen bij omroep Vlaardingen. Zodra wij de antwoorden van het college hebben ontvangen zullen wij deze op de website publiceren. 

Artikel 36 vragen over sluiting school het Kompas.

Op vrijdag 12 mei 2017 heeft Michiel Hoogenboom namens de Christenunie/SGP bijgaande vragen gesteld aan het college van B&W. De vragen gaan over de sluiting van de school het Kompas. Zodra de beantwoording is ontvangen zal deze ook op de website worden geplaatst. 

Winst voor CU/SGP bij de Tweede Kamer verkiezingen!

Vandaag, 21 maart, werd de definitieve uitslag van de tweede kamer verkiezingen bekend gemaakt door de kiesraad. Dankbaar zijn we voor het feit dat onze partijen de zetels hebben weten te behouden. Ondanks dat we qua zetels niet zijn gegroeid was er toch winst. Ten opzichte van 2012 stemden er 83855 meer mensen op de CU en de SGP, dat is een stijging van meer dan 17%! Vanwege de hoge opkomst heeft dit helaas niet geresulteerd in een extra zetel. Dankbaar zijn we voor het vertrouwen van de kiezer, en in het bijzonder uiteraard de Vlaardingse kiezer.

Antwoorden Hoekselijn & Vijfsluizen

Op 10 januari hebben we als fractie aan het college vragen gesteld over het gelijktijdig uitvoeren van de reconstructie Vijfsluizen en de ombouw van de Hoekse lijn. Vandaag hebben we hier antwoord op gekregen.

Gezondheidscentrum Emmahof

Op 30 november jl. stelden we  vragen over het nieuwe gezondheiscentrum Emmahof aan de Hoflaan. Op 20 december ontvingen we hier antwoorden op van het college.

Waterkwaliteit

In september hebben we vragen gesteld over een rapportage vanuit Hoogheemraadschap Delfland wat ging over de waterkwaliteit. Er stonden een aantal zaken in die voor ons vragen opriepen. Recent hebben we de beantwoording van het college ontvangen.

Gezondheidscentrum Emmahof (HOED Hoflaan)

Op 30 november hebben we vragen gesteld over de voortgang van de te ontwikkelen HOED aan de Hoflaan 43.

Beantwoording vragen brandpreventie verzorgingshuizen

Op 30 augustus stelden we vragen aan het college naar aanleiding van twee branden in verzorgingshuizen. Vandaag kregen we hier antwoorden op. Komend fractie overleg zullen we bepalen of er aanleiding is tot het stellen van vervolgvragen.

Vragen gemeentelijk onderzoek WMO beleid

Betreft: Vragen art. 36 RvO

“Onderzoek gemeentelijk WMO-beleid”

Vlaardingen, 8 september 2016

Geacht college,

Afgelopen mei bepaalde de Centrale Raad van Beroep na drie rechtszaken dat gemeenten onder

de Wmo de huishoudelijke hulp moeten leveren die nodig is. Dinsdag 6 september presenteerde de

FNV de uitkomsten van het onderzoek gemeentelijk WMO-beleid http://www.fnvvoorzorg.nl/wmo.

Daaruit blijkt dat ook Vlaardingen zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt.

Pagina's