Artikel 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over Hoflaan 43

Betreft vragen over pand Hoflaan 43.

2 maart 2016

Geachte wethouder Hoekstra, beste Arnout,

Vorige week heb ik vernomen dat het pand Hoflaan 43 verkocht is aan een andere ontwikkelaar/beheerder. Dit

levert de huisartsen oponthoud op om het pand te kunnen gebruiken.

Kunt u dit beamen of ontkrachten?

Artikel 36-vragen 'Potje voor noodopvang'

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 26 februari 2016

Betreft: Vragen art. 36 RvO 

“Potje voor noodopvang” 

Geacht College van burgemeester en wethouders,

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft met belangstelling vanuit de diverse media kennis genomen van het advies van de gemeentelijke ombudsman, mevrouw Anne Mieke Zwaneveld, om een potje in te stellen om de kosten te kunnen betalen, als er kinderen in nood bij hun familie of andere bekenden worden opgevangen in plaats van bij de officiële pleegzorg.

Dit naar aanleiding van een klacht van een tante die zich in de schulden moest steken toen haar drie neefjes korte tijd bij haar woonden.

De ombudsman vindt dat er voor familieleden, die de opvang op zich nemen als de nood hoog is, financiële middelen beschikbaar moeten zijn om de extra kosten te betalen. Ook de Jeugdbescherming stelt dat het vaker voorkomt dat noodplaatsing bij familie langer duurt dan voorzien en dit problemen veroorzaakt.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over zwaailichten bij auto's van de Veiligheidsregio

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 26 februari 2016

Betreft: Vragen art. 36 RvO 

Zwaailicht bij auto’s van Veiligheidsregio 

Geacht College van burgemeester en wethouders,

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het artikel “Groene nieuwkomer in jungle van zwaailichtauto’s”, in het Algemeen Dagblad van dinsdag 23 februari 2016.

Na de politie, brandweer, ambulance, bloedbank Sanquin, Takelbedrijven, ProRail, dierenambulances, verkeersregelaars, bergers, weginspecteurs en Rijkswaterstaat krijgen nu ook de veiligheidsregio's hun eigen zwaailichtauto. Het gaat om nieuwe groene voorrangsvoertuigen, zoals auto's en vrachtwagens van de veiligheidsregio's. Achter het stuur zitten ambtenaren die de hulpdiensten aansturen bij een grote brand of een ramp. Met blauw zwaailicht en sirene mogen ze de weg op.

ChristenUnie/SGP stelt vragen over geluidshinder aan de Korhoenlaan

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 oktober 2015

Vragen ex art. 36 RVO:

Geluidshinder wooncomplex “De Kievit” Korhoenlaan

Geachte College,

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij bewoners van het wooncomplex “De Kievit” aan de Korhoenlaan. Het gesprek was naar aanleiding van de mogelijke ontsluiting van het sportpark op de A4. Maar ook de geluidshinder, die de bewoners in huis ervaren, was onderwerp van gesprek.

CU/SGP & ONS Vlaardingen stellen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website

Vragen ex art 36 RvO: Toegankelijkheid gemeentelijke website –aanvulling-

Vlaardingen, 21 mei 2015

Geacht college,

20 mei jl. stelde de fractie van ONS Vlaardingen u vragen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website

voor slechtzienden.

CU/SGP en D66 Vlaardingen stellen vragen over het onderhoud bij voetbalvereniging DVO'32

Naar aanleiding van een bericht in Groot Vlaardingen over het onderhoud bij voetbalvereniging DVO'32 hebben de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het College.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over bijstandsfraude

Vragen ex art 36 RvO: Bijstandsfraude

Vlaardingen, 9 mei 2015

Geacht college,

Recent was in de krant te lezen dat 1,4 miljard aan bijstandsfraude nog niet geïnd is.

Een en ander wordt (mede) veroorzaakt door de aangescherpte Fraudewet van 2013.

Daarin kunnen gemeenten hun eigen toezichthouders meer bevoegdheden geven.

Daarbij kunnen de overtreders tot € 50.000,- worden aangepakt (boven deze grens moet aangifte

worden gedaan bij het OM).

Hoe zit het met 'bed, bad & brood' in Vlaardingen?!

Vragen ex art 36 RvO: Bed, bad en brood –Vervolg-

Vlaardingen, 8 mei 2015

Geacht college,

Op 23 januari 2015 stelde onze fractie vragen naar aanleiding van Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde

asielzoekers. U heeft ons daar op 10 februari jl. antwoorden opgegeven (Briefnummer: 1020508).

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in de Tweede Kamer veel commotie is ontstaan door het coalitie akkoord van de

PvdA en de VVD dat gaat over Bed, bad en brood. Steeds meer gemeenten in ons land zijn niet van plan te stoppen

met de opvang van afgewezen asielzoekers.

De ene na de andere gemeente verzet zich tegen dit onderdeel van het coalitieakkoord over de opvang van illegale

vreemdelingen.

Voorbeelden zijn Rotterdam, Leiden, Arnhem, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Groningen.

Het kabinet wil minimale opvang bieden in vijf grote steden en in het Groningse Ter Apel.

Het is een illusie dat alle vluchtelingen binnen een paar weken kunnen terugkeren naar hun eigen land.

Vragen gesteld over de verkeersveiligheid van afrit 8 (A20)

ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom heeft vragen gesteld aan het college over de verkeersveiligheid onderaan afrit 8 (A20).

Voor veel gebruikers van deze afrit is het onjuiste gebruik van de verkeerslichten een dagelijkse ergernis die vaak gevaarlijke situaties met zich meebrengt, met name rond de spitsuren.

Ouderbijdrage jeugd-GGZ

Vlaardingen, 7 februari 2015

Vragen ex art 36 RvO: Ouderbijdrage jeugd-GGZ

Geacht College,

Door de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. Voor de jeugd-GGZ is de ouderbijdrage een forse verandering ten opzichte van vorig jaar.

Pagina's