Artikel 36 vragen

Vragen over Zorgcowboys

Naar aanleiding van berichten in de media, over bijzonder hoge winsten die geboekt zouden worden door sommige zorginstellingen heeft raadslid Wouter de Reus een aantal vragen voorgelegd aan het college; zodat wij er zeker van kunnen zijn dat geld dat besteed wordt aan zorgbehoevende Vlaardingers ook zoveel mogelijk op de goede plaats terech komt. 

Zie bijlage voor meer informatie.

Beantwoording vragen m.b.t. seksinrichting Westhavenkade

Raadslid Van Pienbroek heeft namens de Christenunie/SGP Vlaardingen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een aanvraag voor een seksinrichting aan de Westhavenkade. Het college heeft deze vragen inmiddels beantwoord, waaruit blijkt dat er in Vlaardingen geen ruimte is voor een inrichting op die locatie. Ook blijkt uit de beantwoording dat er ten hoogste 1 zulksoortige inrichting in Vlaardingen mag bestaan. Zie bijlage voor meer informatie.

Vragen Huisvesting Arbeidsmigranten en Verlichting Marathonweg

Op tien April jongstleden heeft Wouter de Reus namens de ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het college over twee verschillende onderwerpen. De Verlichting langs de Marathon- en Industrieweg alsmede de Huisvesting van Arbeidsmigranten kregen hierin de aandacht. 

Vragen Café De Gouden Leeuw

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter en signalen van de bewoners heeft de ChristenUnie/SGP Vlaardingen afgelopen week vragen gesteld aan het college. Dit om meer helderheid te krijgen wat er precies gaande is en of er voldoende gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen. Zie de bijlage voor de vragen zoals ze aan het college gesteld zijn.

Vragen over de ontwikkeling van HOED op Park Hoog Lede

HOED Hooglede

De geschiedenis van het Park Hoog Lede is lang en veel besproken. Recente informatie lijkt echter de besluitvorming van vorige jaren in een nieuw licht te stellen. Hierover heeft onze fractie vragen gesteld. Voor meer bijlage zie de bijlage.

Vragen om Compensatie Hoekse Lijn

Zoals u allen wel weet is de Hoekse Lijn onaceptabel lang vertraagd. Daarom is er op initiatief van de Vlaardingse ChristenUnie-SGP gevraagd om actie voor meer en betere compensatie voor de reizigers op dit traject.

Voor meer informatie: Zie bijlage.

Vragen over de extra zondagsopening

Dinsdag 19 november heeft Erik van Pienbroek namens de ChristenUnie/SGP Vlaardingen vragen (zie bijlage) gesteld naar aanleiding van het besluit van het college om winkeliers toestemming te verlenen op zondag 23 en zondag 30 december van tien uur 's ochtends tot zes uur in de avond open te zijn. 

Vragen over het verplaatsen van de bovenbouw van groepen van het 'Palet'

Naar aanleiding van een memo, waaruit bleek dat er noodlokalen zullen worden gebouwd met geraamde kosten van € 750.000, heeft steunraadslid Michiel Hoogenboom bijgevoegde vragen aan het college gesteld.

Vragen extra kosten Slag bij Vlaardingen

Na de goed verlopen activiteiten rond de Slag bij Vlaardingen bleken er helaas extra kosten en de mogelijkheid van nog meer kosten te zijn. Raadsleden Wouter de Reus van de ChristenUnie/SGP en Marco van Unen van Beter Voor Vlaardingen hebben hier vragen over gesteld. (Zie bijlage)

Artikel 36 vragen met betrekking tot scootmobiels en fietsen rond de Emmahof

Emmahof

Na de opening van de nieuwe Emmahof, aan de hoflaan, is gebleken dat er overlast ontstaat door fietsen, scooters en scootmobielen die op de stoep staan geparkeerd bij gebrek aan een stallingsmogelijkheid. Hierover heeft ons Raadslid Erik van Pienbroek afgelopen maandag vragen gesteld, zoals die in de bijlage hieronder staan.

Pagina's