2010

Atletiekbaan en accommodatie van A.V. Fortuna

Geacht college,

Na lezing van uw antwoorden (d.d. 19 oktober 2010) op de door de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP (op 21 september 2010) gestelde art.36-vragen over de atletiekbaan in de Broekpolder, is ons nog een aantal zaken onduidelijk. Onderstaand onze doorgenummerde vervolgvragen over de garantieregeling, de accommodatie van A.V. Fortuna en de voortvarendheid van uw aanpak in dit dossier.

Betreffende garantieregeling
In 2004 is op basis van design&construct de atletiekbaan door u aanbesteed. Aannemingsbedrijf BAM-Nootenboom heeft destijds een baan op schuimbeton aangeboden, waarbij het bedrijf een 10-jarige garantieverklaring op vlakligging heeft afgegeven (zie uw antwoorden op onze eerdere vragen 1 en 8). Aangezien de baan op sommige plaatsen ruim 35 cm is verzakt, is het noodzakelijk dat u per direct gebruikt maakt van deze garantiebepaling, zodat de gemeente Vlaardingen de haar toekomende rechten kan doen gelden. Het verbaast ons dan ook zeer dat u in uw antwoord op onze eerdere vraag 6 aangeeft dat “onze juristen onderzoeken of een beroep op de garantie bij BAM-Nootenboom kans van slagen heeft”.