Artikel 36 vragen

Boomverlichting

Komend weekend wordt de klok een uur teruggezet en gaat de wintertijd in. Dit moment is voor diverse organisaties een startsein om verschillende verlichtingscampagnes te lanceren. De donkeredagen staan voor deur en er wordt geadviseerd om de verlichting van uw voertuig en huis te controleren of deze in orde is.

 

Dit moment is voor de ChristenUnie/SGP-fractie ook een moment om naar de gemeentelijke straatverlichting te kijken.

Vragen Mondkapjesafval

Gezien de toenemende hoeveelheid zwerfmondkapjes heeft raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld. Hierin roept hij het college op om voorzieningen te treffen op locaties waar mondkapjes veel gebruikt worden.

Zie bijlage voor nadere informatie.

Vragen Olliebollenkraam

De ChristenUnie-SGP heeft met verbazing dat de olliebollenkraam in het centrum niet langer welkom zou zijn. Raadslid Erik van Pienbroek heeft hier vragen over gesteld aan het college (zie bijlage).

Vragen rondom het afvalbeleid

Raadsleden Nel Versteeg (PvdA) en Erik van Piebroek (ChristenUnie/SGP) hebben gezamelijk vragen gesteld over het afvalbeleid van de gemeente Vlaardingen. De vragen gaan enerzijds over het verwijderen van de containers onder de stortkokers in hoogbouw, alsmede de kostenverdeling van het plaatsen van nieuwe buitencontainers ter vervangen. De tweede set vragen gaan over de inzameling van plastic en GFT/GFE-afval. Zie de bijlages voor meer informatie. 

Vragen m.b.t. contact met kwetsbare leerlingen

Raadslid Wouter de Reus heeft, naar aanleiding van berichten in de media, enkele vragen gesteld over het contact vanuit de gemeente met kwetsbare leerlingen. Voor meer informatie: zie bijlage.

Vragen rapport Coronacrisis

Ahoy

Op 12 mei heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het rapport “Rapport First Impression Coronavirus in Rotterdam Rijnmond” bij de dagmail ontvangen. Omdat een en ander nog niet geheel duidelijk was heeft raadslid Erik van Pienbroek enkele technische vragen gesteld. Zie bijlage voor meer informatie.

Vragen Ongelukken Vlaardingen Oost

In verband met meerdere berichten over ongelukken, met name met fietsers, op de rotonde bij Vlaardingen Oost heeft raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld aan het college. Zie bijlage voor meer informatie.

Vragen over Zorgcowboys

Naar aanleiding van berichten in de media, over bijzonder hoge winsten die geboekt zouden worden door sommige zorginstellingen heeft raadslid Wouter de Reus een aantal vragen voorgelegd aan het college; zodat wij er zeker van kunnen zijn dat geld dat besteed wordt aan zorgbehoevende Vlaardingers ook zoveel mogelijk op de goede plaats terech komt. 

Zie bijlage voor meer informatie.

Beantwoording vragen m.b.t. seksinrichting Westhavenkade

Raadslid Van Pienbroek heeft namens de Christenunie/SGP Vlaardingen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een aanvraag voor een seksinrichting aan de Westhavenkade. Het college heeft deze vragen inmiddels beantwoord, waaruit blijkt dat er in Vlaardingen geen ruimte is voor een inrichting op die locatie. Ook blijkt uit de beantwoording dat er ten hoogste 1 zulksoortige inrichting in Vlaardingen mag bestaan. Zie bijlage voor meer informatie.

Vragen Huisvesting Arbeidsmigranten en Verlichting Marathonweg

Op tien April jongstleden heeft Wouter de Reus namens de ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het college over twee verschillende onderwerpen. De Verlichting langs de Marathon- en Industrieweg alsmede de Huisvesting van Arbeidsmigranten kregen hierin de aandacht. 

Pagina's