Persberichten

Werkbezoek kandidaten ChristenUnie - Provinciale Statenverkiezingen

Bescherming winkelcentra, voorkomen verpaupering en leegstand winkelgebieden

Het is al lang een speerpunt van de samenwerkende partijen van de ChristenUnie en SGP in Vlaardingen: het beschermen en verbeteren van de winkelcentra , verpaupering en leegstand van winkelgebieden voorkomen en  de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden  vergroten.

Verkiezingsbijeenkomst dinsdag 17 februari 2015

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Ter gelegenheid hiervan hoop de ChristenUnie/SGP Vlaardingen een verkiezingsbijeenkomst te houden. 

Deze bijeenkomst zal gehouden worden op dinsdag 17 februari, aanvangstijd 20.15.

Locatie: Zaal van Uitzicht, woonzorgcentrum Cedrah, Churchillsingel 483, 3137 XB, Vlaardingen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. 

Zie onderstaande flyer voor het programma. 

Update chauffeursproblematiek

Het is alweer enige tijd geleden dat er een werkbezoek van europarlementariër Peter van Dalen heeft plaatsgevonden, om de lokale problemen aangaande 'wildparkerende' vrachtwagenchauffeurs te bezien.

ChristenUnie/SGP-raadslid Erik van Pienbriek geeft een korte update over de huidige stand van zaken:

Open brief aan de burgemeester naar aanleiding van verworpen motie CU/SGP

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 heeft de Vlaardingse gemeenteraad een motie van ChristenUnie/SGP Vlaardingen verworpen inzake het continueren van de handhaving van het huidige softdrugsbeleid. Naar aanleiding hiervan heeft de ChristenUnie/SGP Vlaardingen een open brief geschreven aan burgemeester Bert Blase met daarin de vraag welke consequenties hij verbindt aan het verwerpen van deze motie.

'ChristenUnie-SGP Vlaardingen gelooft in een samenleving die niet 7 dagen per week om geld of consumeren draait'

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag (27 november) zijn de koopzondagen vrijgegeven aan de ondernemers. Vanaf 2015 mogen zij zelf bepalen wanneer zij wel en niet open zijn op de zondag.

Het zal geen verrassing meer zijn dat de ChristenUnie-SGP Vlaardingen tegen dit voorstel is, en wij betreuren dit besluit dan ook. Hieronder de bijdrage van ChristenUnie-SGP raadslid Erik van Pienbroek tijdens deze raadsvergadering:  

Verzet tegen de koopzondagen – zinloos of zinvol?

Onlangs verscheen een artikel over het ‘Zinloos verzet tegen de koopzondagen’ (zie: http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/zinloos-verzet-tegen-koopzondag ). Wat de ChristenUnie/SGP Vlaardingen betreft, is het verzet tegen het vrijgeven van de koopzondagen absoluut niet zinloos. 

Werkbezoek Europarlementariër Peter van Dalen

Op maandag 10 november is CU/SGP Europarlementariër Peter van Dalen op werkbezoek geweest in Vlaardingen. Namens de Provincie was Willy de Zoete aanwezig. De reden voor dit werkbezoek was de overlast die veroorzaakt wordt door (veelal) buitenlandse chauffeurs uit Midden- en Oost Europa (MOE-landers). 

'ChristenUnie trekt aan de bel over wildparkerende vrachtwagenchauffeurs'

Nadat ChristenUnie/SGP Vlaardingen brieven had verstuurd aan de ChristenUnie/SGP-fracties van Provinciale Staten, Tweede Kamer en het Europese Parlement, heeft Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie) schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur & Milieu.

Hieronder het persbericht:

'Geloof in de samenleving' - bijdrage CU/SGP Vlaardingen tijdens de begrotingsbehandeling

“Geloof in de Samenleving”

Allereerst wil de fractie van de ChristenUnie/SGP het college en het ambtelijk apparaat dankzeggen voor de uitwerking en samenstelling van voorliggende begroting en dat u daarbij serieus onze alternatieve voorstellen heeft meegewogen. Het is een goed leesbaar geheel geworden en digitaal gemakkelijk te doorkruisen. 

Maar voorzitter, 

Welke bril zet je op bij het lezen van deze begroting? Een zwarte, donkere bril, waarmee je alleen de dreigende donkere wolken tegemoet ziet komen of een lichte, transparante bril, waarmee verder naar de toekomst gekeken kan worden.

De ChristenUnie/SGP kiest voor het laatste. 

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein

Op 30 oktober jl. is het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein behandeld in de Vlaardingse gemeenteraad.

Het thema 'zorg' is één van de speerpunten van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen, we zijn dan ook blij dat dit beleidsplan unaniem is aangenomen.

Pagina's