Persberichten

ChristenUnie/SGP Vlaardingen vraagt regionaal aandacht voor overnachtende chauffeurs-problematiek

Afgelopen week heeft ChristenUnie/SGP raadslid Erik van Pienbroek in een brief aan verschillende gemeenten in de regio aandacht gevraagd voor de voortdurende problemen die overnachtende chauffeurs in de regio met zich meebrengen. 

Hieronder de verstuurde brief:

Ontdekking van de hemel

De ontdekking van de hemel

In de kranten en via de diverse media heeft u het al kunnen lezen. En anders is het grote reclamebord op de A20 - vanuit Maassluis rijdend naar Vlaardingen - u wel opgevallen. Op zaterdag 08 augustus is er een groot dance-feest bij de surfplas onder de titel ‘HEAVEN OUTDOOR’. De organisatie geeft aan : ‘We verlaten voor 1 dag het aardse om eens een kijkje te nemen in het hiernamaals. Niet om het leven te laten, niet omdat we het zat zijn. Gewoon 1 dag weg uit de dagelijkse sleur. Eén dag in het jaar waarop we feesten met de mooiste engeltjes …….’

Bijdrage ChristenUnie/SGP - Voorjaarsnota 2015

Voorjaarsnota 2015

Hoe staat Vlaardingen ervoor? 

De plussen en minnen van de Voorjaarsnota 2015.

De ChristenUnie/SGP zet vanavond voor u de belangrijkste voor- en nadelen op een rijtje. 

Fractieruimte van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen krijgt de naam 'Areopagus'

Onze nieuwe fractieruimte 'Areopagus'

De ChristenUnie/SGP Vlaardingen maakt al geruime tijd gebruik van haar nieuwe fractieruimte. Net als de andere gemeenteraadsfracties mochten we onze ruimte een eigen naam geven. 

Als ChristenUnie/SGP Vlaardingen hebben we gekozen voor de naam 'Areopagus'. Deze naam verdient uiteraard een nadere uitleg:

ChristenUnie/SGP motie unaniem aangenomen!

Motie Blijverslening ouderen

De raad van de gemeente Vlaardingen, bijeen op dinsdag 21 april 2015, behandelende raadsvoorstel 10 “Raadsvoorstel tot wijziging startersregeling 2013”;

Overwegende dat:

Veel gemeenten de starterslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten kennen

Sluisplein

'Niet ruim denken, maar omdenken!'

Dat was de boodschap van ChristenUnie/SGP fractievoorzitter Esther Heijndijk tijdens de door D66 Vlaardingen georganiseerde avond over de kansen en gevolgen van het reguleren van wietteelt.

Onze fractievoorzitter was door D66 Vlaardingen uitgenodigd om 'een tegengeluid' te laten horen. 

Dit deed zij met verve, en mocht daarvoor de nodige complimenten in ontvangst nemen, in het bijzonder van Magda Berndsen, indiener van de initatiefwet en Tweede Kamer-lid voor D66.

Multifunctionele ChristenUnie/SGP-wethouder

ChristenUnie/SGP-wethouder Ruud van Harten heeft maar weer eens bewezen een veelzijdige wethouder te zijn. 

Naast het beheren van zijn portefeuilles binnen het college van Burgemeester & Wethouders, gaat hij ook het 'zware werk' niet uit de weg.

ChristenUnie-SGP Vlaardingen stelt vragen over de strafbaarstelling van growshops

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2015 heeft ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom vragen gesteld aan de burgemeester over de strafbaarstelling van growshops.

'Voorzitter, geacht college, raadsleden en andere belangstellenden hier aanwezig of thuis voor de buis.

Op grond van dit nieuwe artikel zijn alle handelingen die gericht zijn op het voorbereiden en bevorderen van hennepteelt strafbaar. Het gaat daarbij met name om de zogenaamde growshops, maar ook om facilitators als transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren en elektriciens, die illegale elektrische installaties aanleggen. Op 1 maart 2015 is artikel 11a van de Opiumwet in werking getreden.

Campagnetour Zuid-Holland ChristenUnie i.v.m. verkiezingen 18 maart 2015

Gemeenteraadslid Erik van Pienbroek geeft uitleg.

Vlaardingen was op 4 maart j.l. aan de beurt: Wilco Scheurwater en Jacco Schonewille, kandidaten voor de Staten van Zuid-Holland,  geflankeerd door  de Vlaardingse politici Erik van Pienbroek en Cor de Jonge, evenals Robert Berns, raadslid in Schiedam, verzamelden zich in het centrum. Het thema was: leegstand van winkels  en daardoor verpaupering van winkelgebieden voorkomen. Koopkracht behouden, werkgelegenheid handhaven. 

Pagina's