Persberichten

Voorjaarsnota motie Luiers

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met GroenLinks, Leefbaar Vlaardingen, ONS Vlaardingen en D66 een motie ingediend over de aparte inzameling van luiers. Luiers blijken zo'n 8% - 12% van de afvalberg in beslag te nemen.

Voorjaarsnota 2017

Op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli wordt door de voorjaarsnota door de gemeenteraad behandeld. Deze voorjaarsnota is een opmaat naar de later op te stellen meerjarenbegroting 2018 - 2021. Namens de ChristenUnie-SGP fractie heeft onze fractievoorzitter Esther Heijndijk onze bijdrage in eerste termijn aan dit debat geleverd.

Amendementen CU/SGP Jeugdhulp & Veiligheidsregio Rijnmond

In de raadsvergadering van 6 juni 2017 heeft Esther Heijndijk namens de CU/SGP 2 amendenten ingediend. Deze hadden betrekking op de zienswijzen Jeugdhulp en respectievelijk de veiligigheidsregio Rijnmomd, die de gemeente Vlaardingen had opgesteld. De amendenten zijn bijgevoegd te vinden. Beiden amendementen zijn met overgrote meerderheid aangenomen!

Christenunie-SGP Vlaardingen dient wensen en bedenkingen in over landgoed Hoogstad.

Op woensdag 10 mei heeft Erik van Pienbroek namens de CU/SGP zijn wensen en bedenkingen ingediend over de voornomen verkoop van landgoed Hoogstad. Bijgevoegd kunt u het schrijven vinden. 

Erik van Pienbroek in gesprek met minister Schultz

Maandag 13 februari was minister Schultz in Vlaardingen op uitnodiging van de lokale VVD fractie. De minister is op campagne en kwam speciaal naar Vlaardingen om o.a. de door haar gemaakte beleid toe te lichten. Hierbij denken wij als Vlaardingers natuurlijk gelijk aan de Blankenburgtunnel. Een aantal bewoners zijn hierover met de minister in discussie gegaan. Moedig dat de minister hierover met Vlaardingers wilde spreken, ondanks dat zij weet dat haar beslissing veelal negatief leeft in Vlaardingen.

Wethouder zet de boor erin!?

Met het boren van de 'eerste' paal startte onze wethouder Ruud van Harten de werkzaamheden voor de tunnel van de Marathonweg onder het spoor door. Het heeft even geduurd, maar gaat de spoortunnel dan ook werkelijk komen. De wethouder had er zichtbaar plezier in!

Amendement Binnenstad

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering bij behandeling van de kader nota binnenstad 'samen aanzet' diende we een amendement in om de kaders breder te maken en scherper te stellen.

Tijdens de commissie vergadering had Erik van Pienbroek al aangegeven wat te missen in de kadernota. Niet alleen de ChristenUnie-SGP, maar diverse andere partijen deelde deze mening.

Kerstboodschap: Sigaar uit eigen doos?!

Tijdens de laatste raasvergadering van 2016 sprak onze fractievoorzitter Esther Heijndijk onderstaande bijdrage uit. Beide benoemde moties zijn op de site te lezen.

Sigaar uit eigen doos, is dit de (kerst)boodschap?!

Voorzitter,

Vorige maand liet het College, bij monde van wethouder Cees Oosterom hardop in de pers optekenen dat er meer maatwerk komt in de strijd tegen armoede. Dat het bestrijden én voorkomen van armoede hoog op de agenda staat bij de gemeente vlaardingen.

Motie onderzoek rentetarief

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 hebben we samen met de SP fractie een motie ingediend. Met deze motie vroegen we het college om een onderzoek uit te voeren naar het hudige marktconforme rente tariefop sociale leningen. De motie werd in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

Pagina's