2017

Antwoorden artikel 36 vragen respijthuis MVS

Op 28 mei hebben wij als fractie aan het college vragen gesteld over een respijthuis in Vlaardingen waar mantelzorgers op adem kunnen komen. Vandaag ontvingen wij de antwoorden, deze kunt u bijgevoegd vinden. 


Antwoorden artikel 36 vragen huisvesting zuidbuurtseweg

Op 23 augustus heeft Michiel Hoogenboom namens onze fractie artikel 36 vragen gesteld aan het college omtrent de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten op de zuidbuurtseweg. Op 12 september hebben wij de antwoorden ontvangen, deze kunt u bijgevoegd vinden. 

Artikel 36 vragen over de voorgenomen verhuur van de Zuidbuurtseweg 1

Bijgevoegde artikel 36 vragen hebben wij op 23 augustus aan het college gesteld. Het betreffende stuk was onder embargo tot 29 augustus en is dus vanaf die datum openbare informatie. Omdat hiermee de geheime status vervalt publiceren wij deze vragen nu pas op onze website en social media. 

Artikel 36 vragen Respijt huis Vlaardingse mantelzorgers

Op 28 mei hebben we als fractie aan het college vragen gesteld over een respijthuis in Vlaardingen waar mantelzorgers op adem kunnen komen. Bijgevoegd vindt u deze vragen.

 

Art. 36 vragen Omroep Vlaardingen

Op 23 mei hebben we als fractie aan het college vragen gesteld over de Omroep Vlaardingen. Vorige week hebben we hier de antwoorden van ontvangen. U kunt deze bijgaand vinden. 

Antwoorden artikel 36 vragen sluiting "Het Kompas"

Op 11 mei hebben wij als fractie aan het college vragen gesteld m.b.t. de sluiting van basisschool Het Kompas. Afgelopen dinsdag hebben we hier antwoorden op gekregen. Via deze weg willen wij deze antwoorden met u delen. 

Antwoorden artikel 36 vragen Galerijflats

Op 4 mei hebben we als fractie aan het college vragen gesteld m.b.t. de onderzoeksplicht van galerijflats. Vandaag hebben we hier antwoord op gekregen.

Artikel 36 vragen van dhr. Van Pienbroek (CU-SGP) over ontwikkelingen bij Omroep Vlaardingen

Vandaag heeft ons raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld aan het college van B&W omtrent de huidige ontwikkelingen bij omroep Vlaardingen. Zodra wij de antwoorden van het college hebben ontvangen zullen wij deze op de website publiceren. 

Artikel 36 vragen over sluiting school het Kompas.

Op vrijdag 12 mei 2017 heeft Michiel Hoogenboom namens de Christenunie/SGP bijgaande vragen gesteld aan het college van B&W. De vragen gaan over de sluiting van de school het Kompas. Zodra de beantwoording is ontvangen zal deze ook op de website worden geplaatst. 

Pagina's